Express-panta på Malmen Återvinningscentral
Express-panta på Malmen Återvinningscentral

Express-panta på Malmen Återvinningscentral

Den nya pantautomaten är särskilt framtagen för att göra det enklare för storpantaren. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig kan nu alltihop hällas ner i ett och samma fack, vilket innebär att det går snabbare och är nästintill kladdfritt. Maskinen sorterar och räknar panten fort, kapaciteten är ungefär 100 förpackningar på ett par minuter. När det är klart får pantaren välja mellan olika utbetalningslösningar.

– Det som är så bra med den nya maskinen är att man inte behöver sortera sin pant, utan man tar bara med sin säck där PET-flaskor och burkar är blandade och häller ner det i maskinen. Det är ju många som kommer till oss på återvinningscentralerna och vi är glada över att nu kunna erbjuda våra kunder den här servicen också, där det blir så mycket enklare för dem att panta. Slår det väl ut hoppas vi kunna erbjuda expresspantmaskiner även på våra andra återvinningscentraler i Linköping, säger Kjell Österskog, avdelningschef för Tekniska verkens återvinningscentraler.

Pantaren kan välja mellan att få panten utbetald till sitt PayPal-konto eller via Kuponginlösens värdekuponger, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker. Eller så kan man välja att skänka sina pantpengar till välgörande ändamål. På Malmen återvinningscentral har man valt att skänka sin gåvopant till Barndiabetesfonden.

– Vi jobbar hela tiden för att hitta nya smartare sätt att panta på och för att få ännu fler att panta mera. Att samarbeta med återvinningscentraler känns självklart. Dit åker man ju för att återvinna och många har efterfrågat att även kunna panta sina flaskor och burkar där, säger Carita Classon, produktchef för Pantamera vid Returpack.

Källa: www.tekniskaverken.se