You are currently viewing Exeo blir en del av Solid Park
Från vänster: Johan Åkerlund, VD Solid Park, Paul Rönnberg, Bas Invest, Anders Ståhlbom, Exeo, Magnus Larsson, VD Exeo, Christer Berlin, försäljningschef Solid Park, Kenth Forsberg, Exeo, Robert D’Agostino, Bas Invest

Exeo blir en del av Solid Park

Exeo blir en del av Solid Park

– Konsolideringen av aktörer på marknaden fortsätter. För oss är det viktigt att vara aktiva i den processen så vi kan bygga det IT-företag som vi ser att   våra kunder vill ha och behöver. Många aktörer centraliserar och flyttar bort från kunden, medan vi vill skapa en ökad lokal närvaro, säger Johan Åkerlund, vd på Solid Park.

Bägge bolagen ser stora möjligheter i och med förvärvet. Magnus Larsson, vd på Exeo, berättar:

– Exeo har haft en fantastisk resa med bra tillväxt och mycket nöjda kunder. För att ta nästa steg på resan känns samgåendet med Solid Park helt rätt då vi kompletterar varandra i så väl
erbjudande som geografi. Processen har fått ta tid, det viktigaste för oss har varit att hitta rätt köpare vilket vi nu har gjort i Solid Park.

Solid Park hade innan förvärvet ca 140 medarbetare, men enbart 15 av dem med placering i Östergötland.

– Den geografiska matchningen är också jättebra. Östergötland är en viktig marknad där vi har varit relativt små. Tillsammans med Exeos ca 60 medarbetare blir vi en mycket konkurrenskraftig
aktör med en förstärkt leveransförmåga inom digitalisering i en av Sveriges snabbast växande regioner, säger Johan Åkerlund.

Exeo och Solid Park har tillsammans ca 200 medarbetare i Mälardalen, Östergötland och Stockholm med en förväntad omsättning över 300 mkr under 2018. Solid Parks huvudägare, Bas Invest, är stolta över att Exeos ägare valde att låta sitt bolag bli en del av Solid Park.

– Vi är övertygade om att bolagen kommer att komplettera varandra väl och vi ser en stor tillväxtpotential i Östergötland, där vi nu avser att växa, säger Paul Rönnberg, ordförande i Bas Invest.

Exeo är väletablerat i Östergötland och kommer därför fortsätta som ett varumärke inom Solid Park.

Källa: www.exeo.se