You are currently viewing EST vill se fler små bolag som växer

EST vill se fler små bolag som växer

Gemensamt initiativ för ökad tillväxt.

Bankerna tillsammans med LiU Holding, Region Östergötland och Östsvenska Handelskammaren kraftsamlar i East Sweden Tillväxtkapital (EST) för att underlätta för entreprenörer att hitta nya investerare och för investerare att hitta nya spännande bolag.

­‐ East Sweden Tillväxtkapital bygger förtroendekapital mellan entreprenörer och investerare för att öka tillväxten i regionen och säkra framtidens försörjning av riskkapital, säger Johanna Palmér, VD på Östsvenska Handelskammaren.

­‐ För att vi ska få en snabbare och säkrare tillväxt i vår region är tillgång till kapital otroligt viktigt och värdefullt, därför är East Sweden Tillväxtkapital en viktig satsning, säger Peter Larsson på Region Östergötland.

­För att regionen ska vara attraktiv i framtiden för näringslivet så behövs fler växande företag som i sin tur attraherar kompetens och kapital till regionen. Men för företaget och den enskilde företagaren är och ska fokus vara på produkten och marknaden, och då behövs stöd i form av både kompetens och kapital. Men även att hitta vägen dit så man inte hamnar i “dödens dal” dvs då bristen på kapital gör att trots att idén är bra, så saknasdet medel att kunna gå vidare.

­

Bankernas roll.

‐ Det är extra roligt att vi banker gemensamt deltar i denna satsning för att stödja regionens tillgång till riskkapital, säger Peter Norell vid SEB. Peter myntar i positiv mening begreppet “favoritkonkurrenter” när han konstaterar att alla regionens banker står bakom satsningen.

-­ Vårt team består till stor del av affärsänglar med en bred erfarenhet från startups till börsbolag både i Sverige och internationellt. Vi matchar investerare från hela världen  med entreprenörer från regionen, säger Lena Lyckenvik på East Sweden Tillväxtkapital.

Alla som söker har inte dom rätta förutsättningarna och rätt förtroendekapital eller så finns det för tillfället inga intresserade investerare. Men det är också ett förtroendekapital från företagen att lita på den som ska investera, och det är jätteviktigt att man har samma målbild. En investerare vill som regel se att bolaget säljs efter en bestämd tid, och det gäller att ha samma syn på det.

För 2015 räknar Anders Ferntoft och Lena Lyckenvik från EST med att ca 25 företag kommer att söka, och 3-4 av dom kommer att finna och fullfölja en extern investering i sitt bolag.

 

East Sweden Tillväxtkapital är en gemensam satsning för ökad tillväxt. Bakom East Sweden Tillväxtkapital står:

Danske Bank, Handelsbanken, Kinda-­‐Ydre Sparbank, LiU Holding, Nordea, Länsförsäkringar Östgöta, Region Östergötland, SEB, Swedbank, Valdemarsviks Sparbank, Åtvidabergs Sparbank, Östsvenska Handelskammaren.