En helt ny möjlighet att tanka miljövänligt i Linköping
Energifabriken biodiesel Foto: Peter Ericsson

En helt ny möjlighet att tanka miljövänligt i Linköping

HVO är ett fossilfritt bränsle som kan användas till vanliga dieselmotorer utan några konverteringar eller förändrade serviceintervaller, det går även att blanda med vanlig diesel i samma tank. Den HVO som StångåBuss säljer produceras av Neste Oil i Finland och är framställd av animaliska fetter och raps.

Ett fordon som körs på HVO släpper ut upp till 90 procent mindre koldioxid i jämförelse med om det körs på fossil diesel. Dessutom minskar partikelutsläppen betydligt. Under 2016 förväntas HVO bli klassificerat enligt EU-standard.

Tankstationen kommer att fungera som en vanlig automatstation. Den är belägen på StångåBuss depå vid garnisonsområdet centralt i Linköping. Betalning sker med vanligt bankkort eller mot faktura.

Genom att köra ett dieselfordon på HVO kan man med en mycket liten insats göra desto större skillnad då man bidrar till en betydlig minskning av farliga utsläpp och därmed en renare miljö.

StångåBuss med ca 100 dieseldrivna fordon, allt från bussar och lastbilar i olika storlekar till mindre paketbilar, har tidigare under året valt att gå över till HVO. Omställningen har varit problemfri och man ser inte heller några negativa effekter gällande bränsleförbrukning eller motorprestanda. Genom att byta bränsle har man minskat koldioxidutsläppen med 5 400 ton per år samt reducerat partikelutsläppen.

― Vi är glada över att vara först ut i Sverige med att erbjuda allmänheten att tanka HVO på vår tankstation i Linköping. Vi vill vara banbrytande i branschen och hoppas att många ska göra som oss och börja tanka fossilfritt redan idag istället för att vänta på den nya standarden. Vi har inte tid att vänta på byråkratin, säger Anett Engelhoffer, platschef på StångåBuss.

 

FAKTA OM HVO

  • 100 procent ren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) är ett nytt förnybart bränsle på marknaden som kan ersätta diesel i dieselmotorer
  • HVO är kemiskt i princip identisk med fossil diesel
  • HVO framställs av vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har processats med vätgas i syfte att bli ett drivmedel anpassat för dieselmotorer
  • StångåBuss köper HVO som produceras av slakteriavfall och som levereras av bränsleleverantören Energifabriken i Linköping
  • Den HVO som Stångåbuss köper minskar utsläppet av koldioxid med ca 90 procent sett till hela livscykeln
  • HVO har goda köldegenskaper ner till -34 grader Celsius

 

källa: www.sbuss.se

Foto: Peter Ericsson