En av Sveriges största redovisningsbyråer

annonsmärkning

Med över 1 300 medarbetare och 70 000 kunder är Ludvig & Co en av de största redovisningsbyråerna i Sverige. Deras historia sträcker sig över hundra år tillbaka och tjänsteutbudet har mycket att erbjuda stora som små företag. Men vilka är Ludvig & Co egentligen?

En lång historia

Det som så småningom skulle bli Ludvig & Co grundades av Ludvig Nanneson 1918. Sedan dess har företaget stöttat lantbrukare, skogsägare och andra sorters företagare mot framgång.

Tjänsteutbudet har utvecklats för att möta just det målet, med konsultinsatser inom bland annat ekonomi, juridik och affärsrådgivning. Med kontor på 130 svenska orter finns Ludvig & Co nära många av sina kunder, men har också utvecklat digitala lösningar för att nå ännu fler. 

Personlig och ansvarstagande rådgivning är en central del av verksamheten. Just mötet mellan det personliga och smidiga verktyg är en stor fördel med Ludvig & Co:s approach.

Ludvig & Co listar sina värderingar som:

  • Samarbete
  • Utveckling
  • Affärsmässighet

Nytt namn 2020

Ludvig & Co fick sitt nuvarande namn 2020, tidigare har namnet varit LRF Konsult. Det nya företagsnamnet kommer från grundaren Ludvig Nannesons förnamn. Med ändelsen ”& Co” syftar företaget på att alla rådgivarna gemensamt för hans arv vidare och skapar värde för kunderna. Tanken med det nya namnet är att minnas företagets historia och den lokala förankring som har gjort det möjligt att förstå kunderna på djupet – samtidigt som företaget står redo att hjälpa ännu fler i framtiden.

Vad gör Ludvig & Co?

Ludvig & Co erbjuder tjänster för att stötta företag i frågor som rör bland annat skatt, juridik, fastigheter och ekonomi. De riktar sig till företag och andra organisationer oavsett bolagsform och storlek. 

Ekonomi

Inom ekonomiska tjänster kan de till exempel ge enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag hjälp med bokslut och årsredovisning. De kan även utföra löpande lönehantering, fakturahantering, bokföring och mycket mer. 

Skatterådgivning

Ludvig & Co hjälper företag att skapa långsiktiga skattestrategier. Kunderna får bland annat råd och stöd kring rätt avvägningar rörande skatteplanering och avdrag.

Affärsrådgivning

Att vara företagare innebär ofta att ingen dag är den andra lik. Men vissa dagar är mer utmanande än andra. För att få råd vid svåra vägval och rätt förutsättningar att växa kan Ludvig & Co:s affärsrådgivning vara värdefull. Det kan till exempel handla om praktiska strategier och handlingsplaner.

Juridik

Ludvig & Co har expertis inom allt från affärsjuridik till familjerätt. De hjälper kunder med allt från att formulera avtal till att lösa tvister. Deras erfarna och kunniga jurister formar rådgivningen efter var och ens behov.

Fastighetsförmedling

Fastighetsmäklarna på Ludvig & Co har en unik lokalkännedom, inte minst i och med kontoren på 130 orter. De tar sig an allt från värdering till fastighetsköp och investeringsrådgivning. 

SRF-auktoriserad redovisningsbyrå

Ludvig & Co är en Srf-auktoriserad redovisningsbyrå. Den här auktoriseringen delas ut av branschorganisationen Srf-konsulterna. 

En auktorisering innebär att aktören tillhör en av de bästa i Sverige. Den fungerar som en kvalitetsstämpel som visar att utövaren kan erbjuda trygghet, kompetens och förtroende. På så sätt ger Srf-konsulterna en tydlig markering av kvalitetssäkrade tjänster för svenska företag.