You are currently viewing Dubbla guldmedaljer för sparbankerna
Sparbanken har nöjdast kunder! Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank, är glad för toppbetyget från både privat- och företagskunderna.

Dubbla guldmedaljer för sparbankerna

Sparbankernas kunder mest nöjda i banksverige
Sverige, vi har ett resultat: Vinnare är de lokala och fristående sparbankerna! När kunderna får säga sitt i en oberoende undersökning nyligen gjord av SKI (Svenskt Kvalitetsindex) får sparbankerna högst betyg på både privat- och företagsmarknad.

Sparbankerna som grupp har Sveriges nöjdaste kunder, både vad gäller privat- och företagskunder, av alla banker i undersökningen. Sparbankerna har ett klart bättre resultat än de fyra storbankerna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken – och likaså Danske Bank och Länsförsäkringar Bank.

På de lokala sparbankerna i Östergötland jublas det över toppresultatet.

Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank:
– Jätteroligt att sparbankerna är vinnare i år! Dessutom har vi på Vadstena Sparbank fått ett ännu högre kundbetyg än genomsnittet för sparbankerna. Vi är en av de fem sparbanker i landet med allra högst betyg på både privat- och företagsmarknad.

Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank, ser positivt på att den lokala banken har klart bättre kundbetyg än alla konkurrenter, både på privat- och företagsmarknad.

Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank:
– För oss lokalt har det betydelse att vi har klart bättre betyg än alla våra konkurrenter, både på privat- och företagsmarknad. Kunderna uppskattar vår närhet, enkelhet, kompetens och lokala kännedom. Det höga kundbetyget är våra fantastiska medarbetares förtjänst.

SKI-rapporten 2022 konstaterar att en ny, osäker och oförutsägbar tid förändrar kundernas behov, krav och förväntningar. Nu söks trygghet, stabilitet och pålitlighet. Funktioner och innehåll i produkter och tjänster som bankerna tillhandahåller har stor påverkan på kundnöjdheten, vilket återspeglas i sparbankernas höga betyg. Den mänskliga relationen i det fysiska bankmötet är också fortsatt viktig.

En annan tendens i årets undersökning är att helkunden verkar vara på väg tillbaka. De kunder som samlar sina banktjänster hos en aktör, i stället för att sprida sitt engagemang på flera, är nöjdare än andra. Nischaktörernas attraktionskraft på bankmarknaden tycks därmed ha minskat.

Det genuina och omfattande samhällsengagemanget uppskattas av sparbankskunderna.
De allra flesta (nio av tio) privat- och företagskunder upplever att sparbanken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt, enligt undersökningen.

– Vi är väldigt glada att kunderna gillar vår lokala sparbank. Samtidigt är det ett jätteansvar att se till att fortsätta leverera på topp och vårda kunderna på bästa sätt. Nöjda kunder är ingen självklarhet. De måste förtjänas, säger Mikael Engdahl

– Som fristående sparbank har vi inga aktieägare att ta hänsyn till, utan kan fokusera på kunderna helt och hållet. Kunderna och våra lokalsamhällen är kärnan i verksamheten. Vi är kundernas bank. Vi ska vara en för kunderna relevant och hållbar bank in i framtiden. Det är ledstjärnan för oss som sparbank och de satsningar vi gör framöver, säger Johan Widerström.

 

Kundnöjdhet bland privatkunder:
• Vadstena Sparbank får betyget 85,4 på en skala från 0 – 100
• Kinda-Ydre Sparbank 76,9
• Sparbankerna som grupp 75,1
• Bankbranschen i genomsnitt 67,9

Kundnöjdhet bland företagskunder:
• Vadstena Sparbank med betyget 86,1
• Kinda-Ydre Sparbank 77,7
• Sparbankerna som grupp 72,1
• Bankbranschen i genomsnitt 65,9

Fotnot: Undersökningen SKI Bank genomförs årligen av Svenskt Kvalitetsindex sedan 1989.

Källa:

www.vadstenasparbank.se

www.kindaydresparbank.se