Diversity Day synliggör bättre prestationer och resultat genom ökad mångfald
Diversity day

Diversity Day synliggör bättre prestationer och resultat genom ökad mångfald

Den stora idén är att tillsammans bygga en inkluderande plats där allas ursprung skapar ett bättre Malmö – världens mest internationella stad.

– Vi hoppas kunna inspirera beslutsfattare genom att lyfta fram goda exempel på hur mångfald genererat bättre affärsresultat, säger Nihal Mohammed, projektledare för internationella och mångkulturella Mjärdevi.

Diversity Day är en mötesplats för dom som vill veta mer om hur blandade grupper skapar bättre samarbete, prestationer och resultat. Syfet är att synliggöra människor och initiativ som lyfter fördelarna med mångfald.

Övriga talare under dagen är Andreas Issa, lärare, Roshan Malalatunga, Scandic, Janice Fernandes Råsbjer, Brasil Språkcenter, Rafika Ida Mutia och Ricardo Caetano, Ericsson Linköping, Eva Jaldeland, 100-listan, Östsvenska Handelskammaren.

Dag: 10 mars

Plats, Creactive, Mjärdevi

Tid: kl 8-16

Källa:www.mjardevi.se