You are currently viewing Den fossilfria macken
Fossilfri mack

Den fossilfria macken

Macken öppnas i samarbete med Lantmännen Agroetanol. Här går det inte alls att tanka fossil diesel eller bensin. Istället erbjuds premiumkvalitet av RME, HVO och ED95 (Agro Cleanpower 95) för högsta möjliga klimatnytta och driftsäkerhet. Detta blir alltså den första macken i Sverige att kunna erbjuda Agro Cleanpower 95. Stationen ligger längs med E4:an, på Helgenäs Transporters anläggning utanför Norrköping och kommer att erbjuda bränslena HVO, RME och ED95 till yrkestrafik och andra företag.

Källa:www.energifabriken.se