You are currently viewing Delat ägande framgångsrikt för ÅWL
Delat ägande framgångsrikt för ÅWL. Bild: Vattenhuset, Ängelholm Fotograf: Felix Gerlach

Delat ägande framgångsrikt för ÅWL

Delat ägande framgångsrikt för ÅWL

2016 var ett framgångsrikt år för ÅWL med vinst av flera markanvisningstävlingar och en allmän arkitekttävling. Framgången syns även i bokslutet där arkitektkontoret ökade sin omsättning med 19 procent till 101,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 20,1 miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal om 19,4 procent.

ÅWL har under 2016 fortsatt att rekrytera nya medarbetare inom olika kompetensområden; arkitekter, landskapsarkitekter och inredare samt visualiserare. Antalet anställda är idag 110 personer.

– Det goda resultatet är ett kvitto på att vår strategi kring att bredda erbjudandet fungerar och har tagits emot väl. Våra kunder efterfrågar i allt högre utsträckning helhetslösningar kring stadsbyggnad, från början till slut. Det kan vi leverera idag. säger Jacob Haas, vd.

ÅWL är ett medarbetarägt kontor och idag är nästan hälften av de anställda i företaget delägare i någon form.

– Våra medarbetare är det viktigaste vi har och vi är glada över att så många erfarna och duktiga kollegor arbetar tillsammans för att åstadkomma värdefulla lösningar. Vi är övertygade om att delat ägande bidrar till ökat engagemang och utveckling, både för individen och företaget, säger Anna Månsson, HR-chef på ÅWL.

Källa: www.awlark.se