You are currently viewing Corallen investerar stort i Gamla Rådstugan
gamla rådstugan

Corallen investerar stort i Gamla Rådstugan

– Vi kommer att vara aktiva när det gäller att delta i stadsutvecklingen. Det här kommer att ge liv åt en yta som stått öde i många år, säger Cecilia Aldén, ny fastighetschef på Fastighets AB Corallen i Norrköping, förvaltare och hälftenägare av CORHEI:s bestånd. Den andra hälftenägaren är Heimstaden AB.

Med Rådstugans läge blir detta, menar hon, en slags utökning av det vackra kvarteret Knäppingsborg.

– Det blir länken mellan galleriorna i city, Drottningtorget och handelsytan i Knäppingsborg, säger Aldén, och det ger samma effekt mellan city och Campus-området.

Den totala ytan som nu byggs om omfattar cirka 2 200 kvadratmeter. En ny hyresgäst är redan klar, Advokatfirman Glimstedt, som flyttar in i höst på ett helt våningsplan en trappa upp, motsvarande en tredjedel av ytan.

– Planen därefter är att blanda kontorshyresgäster med restaurang- och viss butiksverksamhet i den historiska fastigheten, säger Anders Granberg som är ansvarig projektledare på Corallen.

Corallen, som har en option på att tidigast i slutet av året överta hela CORHEI:sfastighetsbestånd, kommer att vara en aktiv och långsiktig fastighetsägare i Norrköping och kontinuerligt genomföra nybyggnationsprojekt samt investera i befintliga fastigheter.

– Vi har investerat här för att vi – med allt som redan sker och det som ska ske i regionen – långsiktigt vill utvecklas i och tillsammans med Norrköping, säger Cecilia Aldén.

Fastighets AB Corallen är ett helägt dotterbolag till Castellum AB, ett av de största fastighetsbolagen på börsen som äger kommersiella fastigheter värderade till sammanlagt 42 miljarder kronor.

källa: www.corallen.se