Corallen expanderar kraftigt i Östergötland
Corallen expanderar

Corallen expanderar kraftigt i Östergötland

Det totala värdet av fastigheterna är 1,9 miljarder kronor. Säljare är Heimstaden AB.

Affären rymmer en möjlighet för Corallen att via en option efter 18 månader förvärva resterande 50 procent av Henry Ståhl AB. Corallen nyetableras nu i Norrköping, Sveriges nionde största kommun och en tillväxtmarknad med stora utvecklingsmöjlighet. Bolaget fördubblar dessutom sitt bestånd i Linköping och blir kommunens näst största ägare av kommersiella fastigheter. Efter affären äger eller deläger Corallen fastigheter i Jönköping, Linköping och Norrköping till ett samlat värde om cirka 4,6 miljarder kronor.

– Det här är ett strategiskt beslut med utgångspunkten att vi växer där Sverige växer, säger Claes Junefelt, VD i Fastighets AB Corallen.

Fastighets AB Corallen ingår som ett av sex helägda dotterbolag i Castellum AB, ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Källa: Fastighets AB Corallen

Close Menu
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com