Cleantech Östergötland växlar upp

Cleantech Östergötland växlar upp

Nu nystartar Cleantech Östergötland med målet att driva utvecklingen av ett framgångsrikt miljöteknikkluster. Det finns stor potential att öka regionens tillväxt inom miljöteknik, genom samarbetet på de regionala, nationella och internationella marknaderna. Cleantech Östergötland blir åter ett aktivt miljöteknikkluster tack vare finansiering från Linköpings och Norrköpings kommun. Utvecklingen av Cleantech Östergötland sker i samarbete med Östsvenska Handelskammaren och konsultföretaget 2050.

Satsningen gör att Östergötlands position som miljöteknikregion förstärks ytterligare. Den nya satsningen har fokus på affärsutveckling, samarbete och ökad tillväxt för miljöteknikföretagen i regionen och kommer att innebära ett nära samarbete med Linköpings och Norrköpings kommun, Linköpings Universitet och region Östergötland.

– Det känns fantastiskt att regionens företag inom miljöteknikområdet nu får möjlighet att utveckla sina affärsmöjligheter via den långsiktiga plattform och de spännande samarbetsmöjligheter som Cleantech Östergötland innebär, säger John Askling, ordförande för Cleantech Östergötland.

Den ideella föreningen Cleantech Östergötland har nästan hundra medlemsföretag. Föreningen kommer att drivas i samarbete med Östsvenska Handelskammaren och konsultföretaget 2050. Malin Forsgren från Linköping är konsult på 2050 och kommer att driva nätverket tillsammans med en aktiv styrelse där flera av regionens miljöteknikföretag är representerade.

– Nätverket kommer att möjliggöra fler hållbara affärer för företagen i regionen och tillsammans kan vi sprida hållbara produkter och tjänster från Östergötland, både nationellt och internationellt, för en mer hållbar värld, säger Markus Ekelund, vd 2050.

Östergötland är en stark miljöteknikregion och fler än 500 nya regionala jobb har skapats i den här sektorn de senaste åren. Linköpings satsning på biogas och Norrköpings eko-industriella kluster på Händelö är exempel på jobbskapande initiativ inom miljöteknik.

– Kraftsamlingen för att nystarta Cleantech Östergötland vitaliserar Östergötland som cleantech-län. Satsningen kommer ge affärsnytta och utbyte både för cleantech-företagen och Handelskammarens övriga medlemmar. Vi tror att det finns mycket spännande att hämta i mötena mellan olika typer av företag och hållbarhetsperspektivet är en avgörande framtidsfråga för en attraktiv region, säger Johanna Palmér, vd Östsvenska Handelskammaren.

 

Källa: http://www.ostsvenskahandelskammaren.se/