You are currently viewing Campushallen blir först in i Ebbepark
Campushallen blir först in i Ebbepark

Campushallen blir först in i Ebbepark

Ebbepark kommer att vara en levande stadsdel med företag, bostäder, butiker, caféer och samhällsservice. Nu får området även en träningsanläggning, när Campushallen, som idag bedriver sin verksamhet vid universitet, utökar med ytterligare en anläggning. Etableringen är ett led i arbetet med Ebbeparks hållbarhetsstrategi där möjligheter till träning och friskvård ska erbjudas till en bred målgrupp.

– Vi är glada över att en så engagerad aktör som Campushallen flyttar hit, som dessutom redan tänker och lever efter stadsdelens värdeord Dare, Care, Share, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Vår strävan är att Ebbepark ska bli en stadsdel där många människor träffas och vi tror att Campushallen kan bli en naturlig mötesplats för många.

– Ebbepark känns helt rätt, med det citynära läget och värdeorden som signalerar nytänk och ett modernt synsätt. Med vår nya anläggning vill vi erbjuda studenter utökade träningsmöjligheter, samtidigt som vi hoppas att även företag och boende hittar till oss, säger Pia Carlsson, verksamhetschef på Campushallen.

I nya Campushallens lokaler kommer det att finnas en fullstor bollplan med läktare, gym samt lokaler för gruppträning och behandlingar. I samma byggnad kommer det även att finnas kontorslokaler.

Intresset för att flytta in i Ebbepark är stort och diskussioner förs med en rad företag, där några av dem nu har chansen att få väldigt nära till träning och friskvård.

Träningsanläggningen berättar om områdets historia

Med en arkitektur inspirerad av Wahlbecks Fabriker, som låg på området under stora delar av 1900-talet, kommer träningsanläggningens byggnad att påminna om Ebbeparks historia. Genom byggnadens arkitektur vävs dåtidens arv ihop med nutid på ett spännande sätt.

– Stadsdelen har en mycket intressant historia och var hemvist åt ett av Linköpings mest framgångsrika företag under en lång tid. Det är många Linköpingsbor som har en relation till området – och många nya invånare som tycker att det är roligt att få ta del av stadens historia. Vi vill på olika sätt synliggöra det kulturarv som platsen har, säger Johan Kristiansson.

Källa: www.sanktkors.se