You are currently viewing Bygglogistik för en fungerande stad
Bygglogistik för en fungerande stad

Bygglogistik för en fungerande stad

Det byggs som aldrig förr i våra städer men faktum är att städer ständigt utvecklas – förändring är normaltillståndet och inte ett undantag. Ändå förhåller vi oss ofta till enskilda projekt som en avgränsad störning som man får leva med. Och störningar blir det när många projekt ska drivas, samtidigt som staden ska leva sitt dagliga liv, människor resa till arbeten, företag få sina leveranser och kunderna hitta in i butikerna.

Bygglogistik är ett växande kunskapsområde, men hittills sker den mesta utvecklingen med fokus på att effektivisera och säkra arbetet på den enskilda byggarbetsplatsen. Nu måste vi koppla ett större grepp och titta på hur hela staden påverkas av det allt mer intensiva byggandet.

– Det är dags att sluta låtsas att staden kommer att bli klar och be företag och medborgare att försöka stå ut. Det kommer alltid att byggas i våra städer och vi måste bli bättre på att undvika skavsår mellan alla de som använder ytorna i staden, säger Per Lindahl som är verksamhetsledare för det nystartade ”Logistikkluster Östergötland”, som bjöd in till seminariet.

– Vi är starka på logistik i Östergötland fortsätter Per, och vi hoppas att klustret kan bli en plattform för samverkan som ytterligare kan stärka den positionen. Det här är en perfekt fråga att börja sådan samverkan med.

Camilla Einarsson som styrde logistiken i Vallastaden och nu ansvarar för Ebbepark, betonar betydelsen av att bygglogistikfrågorna kommer in tidigt i processen.

– Det finns stora vinster att göra med bygglogistik och planering men det är svårt att komma in i efterhand och ställa krav på byggarna, säger Camilla. Marianne Lind på Linköping kommun fyllde på och belyste målande hur stadens näringsidkare och andra verksamheter drabbas när varuleveranserna inte kommer fram.

– I Linköping hade vi en välfungerande samverkan mellan byggare och näringsidkare när vi grävde upp Nygatan och Hospitalstorget, men alla hade mycket stora problem med framkomlighet för varuleveranser. Verksamheterna blöder i sådana här lägen och har vi inga företag kvar så kan vi sluta bygga på staden, avslutade Marianne.

Logistikkluster Östergötland är ett samverkansprojekt mellan Norrköpings kommun, Linköpings Kommun, Norrköpings Hamn och Linköpings universitet. Projektet finansieras med medel från Region Östergötland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, via Tillväxtverket. Projektets mål är att stärka regionen och företagen, bidra till omställningen till en koldioxidfri ekonomi samt arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor. Projektet ska också verka för etableringen av ett fysiskt kluster i form av en företagspark och en arena för samverkan, innovation och utveckling

Källa: Logistikkluster Östergötland