BRP Systems förvärvar Pastell Data

Pastell Data grundades 1995 av den nuvarande VDn Stefan Mattsson. Företaget levererar systemlösningar till över 400 kunder i Norden inom fritidsindustrin. BRP Systems är ett flerfaldigt gasellföretag som grundades år 2004 i Linköping med huvudkontor i Mjärdevi Science Park. Företaget erbjuder ERP-mjukvara för operatörer inom fritidsindustrin, huvudsakligen träningsanläggningar, badanläggningar samt spa. BRPs mjukvara används av ett stort antal marknadsledande fitnesskedjor samt stora och små privata och offentliga anläggningar som efterfrågar en effektiv och säker helhetslösning för att uppnå ökad lönsamhet och nöjda slutkunder.

– Vi är glada över möjligheten att kunna leverera ett större värde och ännu fler lösningar till våra kunder, säger Stefan Mattsson, Pastell Datas VD. – Båda företagen har en lång historia inom affärssystemmarknaden för friskvårdsbranschen och kommer att kombinera värdefull branschexpertis med en komplett produkt av hög kvalitet. Kombinationen av våra företag kommer att gynna den gemensamma kundbasen.

– BRP har en mycket stark tillväxt och satsar med stor kraft på att erbjuda det tekniskt ledande systemet inom de segment som bolaget arbetar med säger Kujtim Salihu, VD för BRP Systems. – Förvärvet av Pastell Data är en viktig del i vår tillväxt, där vi kommer att kunna leverera den nyaste teknologin till en bredare kundbas. Marknaden går allt mer mot Cloudbaserade systemlösningar, mer mobilitet och maskinell inlärning. Vi kommer att kunna leverera stor nytta till fler kunder.

Källa: www.brpsystems.se