You are currently viewing Bransch- och intresseorganisationen SABO arrangerar den 3-4 mars en nationell konferens om stadsdelsförnyelse.

Bransch- och intresseorganisationen SABO arrangerar den 3-4 mars en nationell konferens om stadsdelsförnyelse.

Bostadsbranschen står inför stora utmaningar inom flera områden. Till exempel ökad nyproduktion och renovering, krav på att följa nya lagar och regler om miljöbelastning och tillgänglighetsanpassning. SABOs Fastighetsdagar berör alla dessa aspekter i flera parallella seminarier.Under konferensen arrangeras även studiebesök till Valla och Abisko/Övre Vasastaden i Linköping. Där finns exempel på nyproduktion i form av SABOs Kombohus och studentbostäder i form av modulhus. Besökarna kan även studera nybyggda vindsvåningar och förtätning och hur bostadsbolaget Stångåstaden arbetar med underhåll i kulturhistorisk miljö.

Fastighetsdagarna arrangeras av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, med det allmännyttiga bostadsföretaget Stångåstaden som värd. Konferensens cirka 300 deltagare kommer från hela landet och arbetar med energi, teknik, förvaltning, bygg och miljöfrågor i bostadsföretag.

Under konferensen presenteras även vinnarna i Årets bästa renoveringsprojekt 2015.

 

Tid och plats:
3-4 mars. Konsert & Kongress, Linköping.

Hela konferensprogrammet hittar du här

Detta är SABO:

Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.