Bostadsministern imponerad av nya Vallastaden
Kaplan i Vallastaden

Bostadsministern imponerad av nya Vallastaden

– Det var ett mycket spännande och lärorikt besök. Linköping ligger verkligen i framkant när det gäller att ta nya grepp inom stadsutveckling och jag tycker att det finns mycket att lära av Vallastaden, säger Mehmet Kaplan.

Vallastaden utmanar det traditionella sättet att bygga, bo och leva och är en av landets mest innovativa stadsdelar som nu håller på att växa fram. Satsningen präglas av social hållbarhet, resurseffektivitet, kreativitet och gemenskap. Stadsdelen bygger samman staden med universitetet och kommer att innehålla 1000 bostäder där ungefär hälften är hyresrätter.

– Regeringens mål är att få fram fler bostäder och då främst för studenter och unga. Vi vill också säkerställa ett långsiktigt hållbart byggande. Vallastaden är ett bra exempel på just detta och därför extra roligt att ta del av, säger Mehmet Kaplan.

I Vallastaden har allt ifrån planskisser till val av bostäder utformats för att främja bredd, delaktighet och granngemenskap. För att skapa möjligheter för en levande stadsdel i olika stilar och en mix av bostadsrätter, hyresrätter, radhus och villor, har marken delats in i mindre byggrätter. I dagsläget har drygt 20 byggherrar skrivit avtal för att bygga i Vallastaden.

– Bostadsbranschen står inför stora utmaningar som bland annat handlar om nyproduktion, tillgänglighet och hållbarhet. Vallastaden är en spännande stadsdel att visa upp där vi tar tillvara på ytan så effektivt som möjligt med blandade bostadsformer, naturliga mötesplatser och smarta vardagslösningar, säger Tommy Hultin, vd för Linköpingsexpo.

Mehmet Kaplan besökte Linköping den 8 april.
Första etappen av Vallastaden invigs i samband med ett bo- och samhällsexpo 2017.

För mer information kontakta:
Elisabeth Falk, marknads- och kommunikationsansvarig Linköpingsexpo
Tel: 0725-749 607
E-post: Elisabeth.Falk@linkoping.se

Linköpingsbo2017 är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resultera i en helt ny stadsdel vars första etapp Vallastaden ska stå klar sommaren 2017. Det är också namnet på den bo- och samhällsexpo som går av stapeln när första etappen är klar. Under resans gång kommer Linköpingsbo2017 att vara en plattform för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar. Dialog och delaktighet är i fokus under hela arbetet fram till 2017.

 

Källa: www.linkopingsbo2017.se

Foto: Mark Olson