BillerudKorsnäs utvecklar produktionsanläggningen i Skärblacka
BillerudKorsnäs utvecklar produktionsanläggningen i Skärblacka

BillerudKorsnäs utvecklar produktionsanläggningen i Skärblacka

Investeringsprogrammet kommer att utveckla produktionsanläggningen i Skärblacka till ett världsledande centrum för tillverkning av maskinglättat kraftpapper, MG-papper. Programmet inkluderar flyttning av BillerudKorsnäs MG-pappersmaskin i finska Tervasaari till Skärblacka och investeringar i ytbehandlingskapacitet på befintlig pappersmaskin 7 i Skärblacka. Tervasaari-maskinen är en av de största MG-pappersmaskinerna i världen. I Skärblacka kommer den att integreras helt med massaproduktionen, vilket kommer att ge den en mycket konkurrenskraftig position på marknaden för vitt MG-papper. Ytbehandlingskapaciteten på Skärblacka PM7 möjliggör ytterligare funktionalitet för tillämpningar inom livsmedelsförpackningar, medicinska förpackningar och release liner.

– Förpackningslösningar baserade på förnybara råvaror är en del av lösningen på några av de utmaningar vi möter i dagens samhälle. För att bidra till den hållbara framtid vi tror på, måste vi ständigt utveckla oss själva och våra tillgångar. Denna investering ger oss en produktionsplattform för fortsatt tillväxt och ökad effektivitet inom vårt affärsområde Packaging Paper, säger Per Lindberg, VD och koncernchef för BillerudKorsnäs.

Investeringarna kommer att genomföras mellan 2016 och början av 2018, och driftsstart för den flyttade maskinen och den ombyggda PM7 väntas bli under fjärde kvartalet 2017 till första kvartalet 2018. BillerudKorsnäs underliggande investeringar uppgår till cirka MSEK 1 300 per år. Med det beslut som meddelas idag förväntas de totala investeringarna öka till cirka MSEK 1 420 år 2016 och cirka MSEK 1 900 under både 2017 och 2018.

Mer än 40 nya arbetstillfällen kommer att skapas i Skärblacka genom investeringarna. Dessutom finns en betydande positiv effekt på sysselsättningen under genomförandefasen bland leverantörer och entreprenörer.

källa: www.billerudkorsnas.com