Betydande order för Motala Train!

Betydande order för Motala Train!

Motala Train AB har fått i uppdrag av AB Transitio att utföra tungt underhåll och mindre ombyggnader på 21 Reginatåg. Arbetet startar under hösten 2015 och slutförs hösten 2016. Produktionen sker vid Motala Trains anläggning i Västerås.

Vi är oerhört tillfreds med att vi i konkurrens med andra stora aktörer inom underhållsektorn fått förtroendet att utföra detta kvalificerade uppdrag för AB Transitio. Den totala orderstocken belägger nu våra verkstäder i både Motala och Västerås under hela 2015 och en stor del av 2016, vilket är mycket glädjande med hänsyn till den ansträngande period vi nu lagt bakom oss”, säger Anders Holm VD för Motala Train AB.

Förutom underhåll av Reginatåg pågår ombyggnadsprojekt av X11 tåg för AB Transitio. Ytterligare ett ombyggnadsprojekt av Roslagståg för SL är också aktuellt. I detta är Motala Train underleverantör åt Euromaint Rail AB.

Motala Train har idag cirka 70 anställda som arbetar med nuvarande orderstock.

Källa: www.motalatrain.se.