Bäst i Sverige, Norden, Europa, världen eller universum?

Bäst i Sverige, Norden, Europa, världen eller universum?

Den vinnande bilden ska visa upp vår region men också den framtid vi skapar tillsammans!

Vision East Sweden genomför under april månad 2015 en regional inventering av regionens styrkor. Människor som verkar i Östergötland och Sörmland bjuds in för att lyfta fram vad vi är bäst på och som kan utgöra kärnor i en framtida vision för tillväxt.

– Under april månad önskar vi att de som känner regionen bäst delar med sig om vad vi är bäst på, just här, just nu. Privatperson, företag eller offentlig företrädare spelar ingen roll, vi vill ha in era styrkor. Med hjälp av inslag och idéer kan vi starta en process som kan mynna ut i kloka idéer och tankar som för arbetet mot en gemensam regional tillväxtvision framåt. Denna styrkeinventering startar med en tävling där vi alla kan lyfta fram våra styrkor i regionen, säger Johanna Palmér VD på Östsvenska Handelskammaren.

De bästa resultaten tas efter tävlingen in i arbetet med att skapa en gemensam tillväxtvision för den funktionella region som utgår från Ostlänkens dragning i Östergötland och Sörmland. Lokal, regional eller nationell nivå spelar ingen roll. Bidraget ska gärna ha en källa eller påvisad anledning till dess framgång. Medverkan sker genom att ladda upp en bild och/eller skriva en text i ett formulär på hemsidan www.visioneastsweden.se och tagga den med #visioneastsweden.

 

Läs mer om tävlingen på www.visioneastsweden.se