You are currently viewing Bankens rekordresultat ger extra trygghet i coronatider
Vi gläds åt ett fantastiskt resultat säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Bankens rekordresultat ger extra trygghet i coronatider

2020 var ett mycket speciellt år som krävde snabb omställning av bankverksamheten till följd av coronapandemin. Trots det gjorde Vadstena Sparbank sitt bästa resultat någonsin. Det stärker bankens ekonomiska muskler, vilket ger trygghet för privat- och företagskunder och medarbetare.

– Att vi är lönsamma och ekonomiskt starka är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla såväl banken som bygden. Vi gläds åt ett fantastiskt resultat, vilket är en extra styrka i dessa pandemitider. Det är viktigt att folk kan känna sig trygga med sin bank. Vi behövs på plats i Vadstena för att hjälpa människor och företag, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Sparbanksstämman i fredags kväll var på flera sätt historisk för den 182-åriga lokala fristående sparbanken. För första gången genomfördes stämman digitalt för huvudmännen, som representerar kunderna. Resultatet som redovisades är det bästa genom tiderna och likaså är affärsvolymen rekordhög.

– Vi har en stark marknadsutveckling med nya kunder samtidigt som de gamla kundernas engagemang ökat hos oss. Det har resulterat i en kraftig förstärkning av affärsvolymen, på både inlånings- och utlåningssidan. Den totala ökningen är drygt 1 miljard kronor och vid årsskiftet passerade affärsvolymen 10 miljarder kronor, vilket är en milstolpe i sig.

Vadstena Sparbank har fått många nya kunder både på privat- och företagssidan under pandemiåret. Ryktet i marknaden är gott och välgrundat. Medarbetarna på banken är oerhört stolta över att ha Sveriges nöjdaste bankkunder, enligt Svenskt Kvalitetsindex senaste kundundersökning.

– Den tekniska utvecklingen har snabbats på med betydligt fler möten digitalt på grund av pandemin. Vi och våra kunder har blivit mer digitala. Det tar vi med oss framåt i den mån moderna banktjänster underlättar i vardagen för våra kunder. Samtidigt är det viktigt att vi är personliga när det behövs.

Kärnverksamheten har utvecklats positivt med en god intjäning och banken har ett rörelseresultat på 29 miljoner kronor. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt landar på nära 23 miljoner kronor.

2020 i siffror för Vadstena Sparbank:

Inlåningen har ökat med 11,1 procent till 2,9 miljarder kronor.

Utlåningen har ökat med 15,9 procent till 2,4 miljarder kronor.

Den totala affärsvolymen ökade med 12,3 procent till 10,1 miljarder kronor.

Rörelseresultatet är 29 miljoner kronor.

Bankens eget kapital uppgår till 339 miljoner kronor.

 

Källa: vadstenasparbank.se