Banan flyttas – nytt avtal för Linköping City Airport
linkopingcityairport

Banan flyttas – nytt avtal för Linköping City Airport

Parterna har tagit fram ett förslag om att flytta landningsbanan 600 meter österut. Kostnaden för att flytta landningsbanan är beräknad till cirka 310 miljoner kronor. Fördelningen mellan kommunen och Saab AB föreslås vara 210 miljoner kronor respektive 100 miljoner kronor. Det ger kommunen möjlighet att exploatera mark, vilket beräknas ge ökade intäkter med minst lika stort belopp som kostnaden för banflytten.

– Det här är ett väldigt viktigt och positivt beslut för Linköping. Nu har vi säkrat flygplatsens funktion för en fortsatt positiv utveckling av näringslivet både i Linköping och i regionen. Avtalet, som sträcker sig ända fram till 2021, möjliggör för fler bostäder och en tätare, mer sammanhållen stad, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

En flytt av landningsbanan innebär minskat buller och därmed billigare bullerskyddsåtgärder samt minskade risker och att exploateringsmöjligheterna ökar framförallt i Kallerstad, Stångebro och Tannefors.

– Det är positivt att banflytten innebär minskat buller samtidigt som den säkerställer utbyggnaden av cirka 10 000 bostäder i stadsnära läge. Det kommer att innebära en förstorad innerstad med mer cykel- och gångtrafik, säger Nils Hillerbrand (MP), kommunalråd och gruppledare.

Saab och Linköpings kommun har tillsammans tagit fram ett nytt avtal för civilflygtrafik.

– Det är avgörande att vi har en centralt belägen flygplats. För Linköpings och regionens tillväxt har det stor betydelse att våra företag kan nå ut i världen och till nya marknader. Med en säkrad framtid för flygplatsen kan Linköping fortsätta att vara regionens tillväxtmotor, med ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt näringsliv, säger Daniel Andersson (L), kommunalråd och gruppledare.

Kommunens ersättning till Saab för år 2016-2017 föreslås bli 55 miljoner kronor. För åren 2018-2021 föreslås ersättningen vara 112 miljoner kronor. Jämfört med tidigare avtal innebär det en lägre kostnad för kommunen.

Källa: www.linkoping.se