You are currently viewing Avtal klart mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen
Avtal klart mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen Från vänster: Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg, Sverigeförhandingen, samt kommunalråden Kristina Edlund (S) och Paul Lindvall (M).

Avtal klart mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen

Avtalen mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen om Ostlänken är nu färdigförhandlade.

– Jag är nöjd att vi nu är klara med avtalen. Ostlänken ger Linköping möjlighet att fortsätta utvecklas och vår arbetsmarknad utvidgas. Det här spelar stor roll för dagens och morgondagens pendlare, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Avtalen utgår ifrån Ostlänken, Järna – Linköping, som en del av ett system för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. Höghastighetsjärnvägen planeras för persontåg i upp till 320 km i timmen.

– Avtalen med Linköpings kommun är ett viktigt steg för utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen. Resultatet av förhandlingarna är bra både för kommunens utveckling och för den nya järnvägen, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg.

Utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen genom Linköpings tätort inkluderar en station i centralt läge mellan Stångån och riksväg 35 inom befintlig korridor. Inriktningen är att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda miljöer. Att Ostlänken går igenom Linköpings tätort innebär att hela passagen genom Linköping finns med.

– Avtalen mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen är en viktig milstolpe i att förverkliga Ostlänken och det på ett sätt som är bra för såväl Linköping som de nationella resandebehoven. Härigenom ges goda förutsättningar för ökad tillväxtkraft samtidigt som de som arbetspendlar får glädje av större punktlighet och mer attraktiva restider, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Paul Lindvall (M).

– Regeringen har beslutat om Ostlänken som en första del av ett nationellt höghastighetssystem. Linköping har därför ett strategiskt läge i utbyggnaden av ett nationellt system av höghastighetsjärnvägar mellan de tre storstäderna, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson Catharina Håkansson Boman.

Avtalen omfattar 15 300 nya bostäder från 2016 till 2035, vilket innebär ett åtagande om 765 bostäder per år. Staten finansierar ett grundutförande av station och järnvägsanläggning.

Kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna avtalen under hösten.

Källa: www.linkoping.se