Avspark för 266 hyresrätter i Norrköping
NCC nya parken

Avspark för 266 hyresrätter i Norrköping

– Hyresrätterna är ett välkommet tillskott i Norrköping. Vårt mål är att bygga prisvärda lägenheter med hög kvalitet och attraktiv design, kombinerat med låg energiförbrukning. Det gynnar både hyresgästerna och miljön, säger Fredrik Leeo, avdelningschef på NCC.

De första lägenheterna planeras att vara klara för inflyttning under våren 2016. Det blir en blandning av både punkthus och lägre flerfamiljshus där flertalet lägenheter är tvåor och treor.

– Nya Parken har ett mycket bra läge nära både centrum och universitetet. De mindre lägenheterna tror vi kommer att locka till sig unga människor. Norrköping är en intressant stad och vi hoppas på att kunna genomföra flera projekt både i Nya Parken och i andra delar av Norrköping, säger Rickard Langerfors, vice vd på Magnolia Bostad AB.

Området är indelat i två kvarter, ett i norr och ett i söder. Varje kvarter består av två NCC Folkboende om åtta våningar som är placerade närmast Nya Parken och två Design Quattro i fyra våningar utmed Albrektsvägen, samt två hus med sex respektive sju våningar. Under husen utmed Albrektsvägen kommer även ett garage med 180 platser att byggas.

NCC har påbörjat bygget och samtliga hus beräknas stå klara våren 2017.

Källa: www.ncc.se

Foto: Fotografica