Automatiserad plattsättningsprocess från CBOT
Automatiserad plattsättningsprocess från CBOT

Automatiserad plattsättningsprocess från CBOT

Med hjälp av LEAD-alumnen CBOT:s produkt omvandlas nu processen till en modern automatiserad plattsättningsprocess med hjälp av robotar. Golvimporten Entreprenad AB har tecknat ett samarbetsavtal med CBOT för att börja använda automatiserad plattsättning kommersiellt på byggarbetsplatser i början av 2017. Initialt kommer CBOT erbjuder automatisk plattsättning som en tjänst, där Golvimporten kommer att hyra CBOTs maskin och operatör.

– Kontraktet är ett mycket viktigt steg för CBOT, men också för byggbranschen. Och ordern visar att byggbranschen är redo för automatisering med hjälp av specialdesignade robotar, säger Robert Söderberg en av grundarna till CBOT.

Vi står inför ett paradigmskifte på byggarbetsplatserna där intelligenta maskiner och robotar kommer att börja utföra mer och mer av den faktiska hantverksarbetet.

Läs mer om CBOT på cbot.se

Källa: www.lead.se