Ulla Lönn, tf regionchef Svenskt Näringsliv i Linköping.