Arkitektkopia ökar lokal kundnärvaro och leveransförmåga med investering i nya digitalpressar
Arkitektkopia ökar lokal kundnärvaro och leveransförmåga med investering i nya digitalpressar

Arkitektkopia ökar lokal kundnärvaro och leveransförmåga med investering i nya digitalpressar

Samtidigt har man utvecklat sin logistiska lösning så att de lokala kontoren kan utnyttja den breda produktportföljen som finns i de större tryckerierna i Göteborg och Stockholm. Med en optimerad logistik kan man ge ännu snabbare leveranser av hela produktutbudet även till de mindre orterna

– Vi ökar kundnärvaro och leveransförmåga ordentligt i och med det nya upplägget. Vi kan erbjuda en väldigt stor bredd i produktionsportföljen lokalt genom att utnyttja tryckerierna i Göteborg och Stockholm. Detta får kunderna i hela landet nu direkt tillgång till, säger Gunnar Duintjer. De viktigaste behoven som finns hos kunderna är kundservice och leveranstid. Med det förändrade sättet att jobba förbättrar man leveranstiderna radikalt. Samtidigt gör man också en satsning på fler personer som jobbar med projektledning och försäljning på de lokala orterna.

– Vi ska på alla orter rekrytera personer som jobbar med projektledning och försäljning. Serviceleveransen till kunderna vill vi bli ännu bättre på och med förändringen kan vi satsa mer resurser på att ha kontakt med kunderna. Detta är en satsning ur kundens perspektiv – vi levererar trycksaker efter våra kunders behov och det blir vi ännu bättre på nu.

Investeringen består av fyra Xerox C60 pressar med tillhörande efterbehandling on-line som producerar helt färdiga trycksaker.

– Primotek har under många år levererat Xerox tryckpressar för småformatstryck till oss och stabiliteten i både produktion och service är hög. Detta blir ännu viktigare framöver när leveranstiderna kortas– och vi är väldigt trygga med att utveckla samarbetet ytterligare med Primotek i och med den här strategiska investeringen, säger Gunnar Duintjer.

De nya tryckpressarna på de fyra orterna har integrerad efterbehandling och är anpassade för att producera alla typer av marknads- och informationstrycksaker men också ritningar i mindre format. Tillsammans med tidigare investeringar i storformat, även de till lokala enheterna, kan Arkitektkopia snabbt och effektivt producera trycksaker och ritningar av alla typer efter kundernas behov. Med 30 kontor är Arkitektkopia det mest kundnära tryckeriet och genom att smartare utnyttja de centrala enheterna blir man också ett av de bredaste tryckerierna i hela landet.

Källa: www.arkitektkopia.se