Arbetets museum nominerat till Årets museum 2015

Arbetets museum nominerat till Årets museum 2015

Idag har Riksförbundet Sveriges museer meddelat att Arbetets museum är ett av tre museer som är nominerade till utmärkelsen Årets museumPriset delas i år ut för nittonde gången och vinnaren offentliggörs i samband med Museernas vårmöte i april.

Utmärkelsen Årets museum delas ut varje år till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiverksamhet, och att inspirera andra museer till innovativ och nydanande verksamhet av god kvalitet. Till utmärkelsen Årets museum 2015 är Arbetets museum i Norrköping ett av tre nominerade museer.

Juryns nominering lyder: “Arbetets Museum har en mångsidig, innovativ och starkt samhällsanknuten verksamhet. Det arbetar aktivt för ett bättre, mer rättvist och hållbart samhälle och är ett exempel på hur museer kan få en mer angelägen roll i det moderna samhället. Museet vågar möta komplexa frågor och är en förebild i att samarbeta med en rad aktörer, myndigheter, universitet och fackliga organisationer. Det visar en klar vision om sitt uppdrag och sina mål och är tydlig som en modern och smidig kulturarvsaktör där berättelsen har fått ett särskilt fokus.”

– Det gör mig oerhört stolt! För Arbetets museum står samverkan och samarbete i fokus. Jag hoppas att de ungdomsgrupper, forskare, företag, fack, stiftelser, arbetslivsmuseer med mera som vi jobbat ihop med under alla år känner att nomineringen också är ett erkännande av deras insatser. Vi hade inte varit där vi är utan deras medverkan, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum.

Bakom utmärkelsen “Årets museum” står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska ICOM (International Council of Museums). Vinnaren av utmärkelsen Årets museum 2015 kommer att tillkännages under den första dagen på Museernas Vårmöte i Sigtuna den 15 april. Priset, som är ett vandringspris, delas ut av kulturminister Alice Bah Kunkhe och består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien samt ett diplom.

Mer om nomineringen i Riksförbundet Sveriges museers pressmeddelande.

Mer om kriterier mm kring utmärkelsen Årets museum på Riksförbundets Sveriges museers hemsida.

Kontakt: Niklas Cserhalmi, Arbetets museum, 011-23 17 03

Foto: Miguel Muños Rubilar