You are currently viewing Anne Revland slutar som näringslivsdirektör
Anne Revland

Anne Revland slutar som näringslivsdirektör

– Det har på många sätt varit en lärorik och spännande tid. Att fått vara en del av och bidra till Norrköpings fantastiska utveckling är något jag alltid kommer att vara stolt över och bära med mig. Under de sista fyra åren, har jag fått möjlighet att bygga ett starkt näringslivskontor. Uppdraget med att få fler etableringar av nya företag och den framgång vi sedan fått har varit en stark upplevelse. De företag som har etablerats här, har de senaste åren, bidragit till att vi fått ett tillskott på över 1 000 nya jobb. Jag har också haft glädjen att uppleva företag som efter ha deltagit i våra olika återkommande tillväxtsatsningar, fått kunskapen och modet att växa, att öka sin försäljning och att anställa fler säger Anne Revland.

– Under den här tiden har vi på näringslivskontoret, inte minst i samarbete med andra aktörer, skapat betydligt fler mötesplatser och arenor, av olika storlek och karaktär för företag att mötas, inspireras och utveckla nya affärsrelationer. Det har också varit en förmån att fått träffa många företag och människor som alla på sitt sätt bidragit till Norrköpings starka utveckling och stolthet. För två år sedan satte vi ett kaxigt mål tillsammans med företagen att Norrköping ska vara topp 20 år 2020 när det gäller Svenskt Näringslivs undersökning om lokalt företagsklimat. Efter målmedvetet arbete ser vi nu att utvecklingen går i rätt riktning. Med den här positiva utvecklingen känner jag att det helt enkelt är rätt läge för mig att lämna över stafettpinnen till någon annan. Jag avslutar mitt uppdrag som näringslivsdirektör och tackar duktiga och engagerade medarbetare och kolleger som tillsammans med mig har arbetat med Norrköpings starka utveckling. Jag tar nu chansen och går vidare till nya uppdrag att engagera mig i och arbeta med.Jag har därför valt att inte gå in i ett nytt fyraårigt förordnande, säger Anne Revland.

– Anne har under sin tid bidragit till att positionera Norrköping, etablerat ett starkt näringslivskontor, utvecklat mötesplatser och dialogen med företagen inte minst med de unga företagarna. Annes och hennes medarbetares arbete med att skapa fler etableringar till Norrköping har bidragit till ett stort tillskott med arbetstillfällen, säger tillförordnad kommundirektör Per-Olov Strandberg.

Anne Revland räknar med att vara kvar under sommaren och hösten för att avsluta det gångna verksamhetsåret och därefter lämna över till en efterträdare. Rekrytering kommer att påbörjas.

Källa: www.norrkoping.se