You are currently viewing Anna-Maria Jakobsson blir vice vd för Sankt Kors
Anna-Maria Jakobsson blir vice vd för Sankt Kors

Anna-Maria Jakobsson blir vice vd för Sankt Kors

Anna-Maria Jakobsson blir vice vd för Sankt Kors

– Sankt Kors har haft en stark utvecklingskurva de senaste åren och har en unik företagskultur som vi är måna om att säkra även framåt, säger Gunnar Broman, styrelseordförande för Sankt Kors. Vi valde därför att redan nu utlysa vd-rollen internt och är glada att konstatera att rätt profil för framtiden fanns i de egna leden. Anna-Marias erfarenhet av, och kompetens inom, affärsutveckling och tillväxtfrågor kopplat till fastighetsbranschen är precis vad Sankt Kors behöver framåt. Genom denna lösning skapas också möjligheten till en mjuk övergång inför Johan Kristianssons pensionsavgång nästa år.

Anna-Maria Jakobsson har i sin roll som tillväxtchef ansvarat för att Sankt Kors företagsmiljöer bidrar till utvecklingen av företagen på plats. Det har bland annat handlat om att ha rätt mix av företag, att det finns tjänsteerbjudanden som adderar värde och stöttar tillväxt samt att miljöerna är attraktiva och bidrar positivt när företagen behöver rekrytera.

– Jag tycker styrelsens val är utmärkt, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Vi har många stora pågående investeringar vilket gör att fokus framåt framförallt kommer att ligga på att förädla våra företagsmiljöer. Efter att ha jobbat med Anna-Maria i några år är jag säker på att hon är rätt person för uppdraget.

– Jag är väldigt glad att få det här förtroendet och ser fram emot att ta steget till vice vd- rollen, säger Anna-Maria Jakobsson. Företagandets villkor, att se möjligheter för företagens utveckling och vad Sankt Kors kan göra för att skapa bra förutsättningar för dem i Linköping är frågor som jag verkligen brinner för och vill fortsätta utveckla i min nya roll, avslutar hon.

Källa: www.sanktkors.se