You are currently viewing AMRA samarbetar med GE Healthcare
AMRA Tommy Johansson. Foto: Kristin Carlén

AMRA samarbetar med GE Healthcare

AMRA offentliggjorde den 3 mars det nya samarbetet med GE Healthcare vid ”European Congress of Radiology” i Wien, Österrike. GE Healthcare är en ledande leverantör av MRI-system, och avtalet innefattar att ”AMRA Profiler” kommer att finnas på GE Healthcare’s alla framtida MRI-skannrar.

”AMRA Profiler” är en molnbaserad tjänst som mäter människors kroppssammansättning. Den använder bilder från en snabb 6-minuters MR-undersökning för att leverera korrekta mätningar av fett- och muskelmassa. Som världens första CE-godkända teknik i sitt slag sätter AMRA Profiler en ny standard för mätning av kroppssammansättning och visuella biomarkörer.

– Detta samarbetsavtal är en viktig milstolpe i vårt samarbete med AMRA och vi är stolta över att kunna leverera tillgång till AMRAs molnbaserade analys för kroppssammansättning till GE’s kunder. Mot bakgrund av GE Healthcares starka arv inom MRI-teknik är detta samarbete en lysande möjlighet att kombinera vår expertis och leverera nytt värde till läkare och deras patienter, säger Mark Stoesz, Global Product Marketing Manager på GE Healthcare.

För att göra medicinska bedömningar av en individs kroppssammansättning har BMI och midjemått traditionellt använts; mått som inte skiljer på olika delar av kroppen och som ger lite information om en persons metaboliska status. Det är placering och fördelning av olika typer av fett hos en individ som påverkar risken att utveckla metaboliskt relaterade sjukdomar. Att kunna få exakta mätningar av individens olika fett- och muskelvolymer kan därför ge en mer korrekt bedömning av en persons hälsotillstånd. Genom ett internationellt samarbete med världsledande forskare använder AMRA sin exakta mätteknik för att utveckla ”Body Composition Profile” (BCP), ett kompletterande verktyg som kan användas tillsammans med BMI för att leverera en tydligare bild av en individs hälsa och risk att drabbas av metaboliska sjukdomar.

– Mer än 2,1 miljarder människor i världen klassificeras som överviktiga eller feta, vilket är en stor och växande börda för de globala hälso- och sjukvårdssystemen, säger Tommy Johansson, vd för AMRA. Vårt mål är att assistera världens medicinska ledare genom att erbjuda bättre verktyg för att mäta människors kroppssammansättning. Detta kommer att leda till en mer individanpassad behandling för människor som löper hög risk att drabbas av metabola sjukdomar. AMRA och GE Healthcare’s samarbetsavtal är ett betydelsefullt steg framåt i denna ambition.

Detta samarbetsavtal följer två andra nyliga milstolpar för AMRA; dels godkännandet av CE-märkning för klinisk användning av AMRA Profiler som kom i januari 2016, vilket innebär att europeiska kliniker kan använda AMRA Profiler för mätningar av patienter, dels AMRAs tillkännagivande 2015 att företaget ingått ett unikt internationellt samarbete med Pfizer för att undersöka förhållandet mellan fett- och muskelfördelning i kroppen kopplat till individers metabola hälsa, inklusive riskfaktorer för sjukdomar så som fetma och diabetes.

* En obligatorisk märkning för vissa produkter som säljs inom EES.

 

Källa: www.amra.se