Amerikansk vårdgivare beställer Sectras IT-lösning för stråldosövervakning

Sectra DoseTrack samlar in och redovisar dosdata från samtliga källor på röntgenavdelningarna. En stabil analyskapacitet för dosoptimering bidrar till att identifiera nödvändiga åtgärder, såsom att ändra modaliteterna för särskilda processer, utbildning av personalen eller revisioner av bildtagningsprotokoll. Genom att ta hänsyn till patientens storlek och demografi blir det möjligt med effektiva dosberäkningar för enskilda organ och goda bedömningar av riskerna för patienten.

Det fleråriga avtalet kommer att omfatta dosövervakningstjänster till 16 sjukhus och 17 röntgenkliniker i sjukvårdsnätverket. Memorial Hermann är ett av de största ideella sjukvårdssystemen i sydvästra Texas och erbjuder patientvårdstjänster i hela Houston-området.

Källa: www.sectra.se