You are currently viewing Alphaskolan och Folkungaskolan tävlar  i Future City
futurecity

Alphaskolan och Folkungaskolan tävlar i Future City

I Future City möts skolor och näringsliv och bygger framtidens stad tillsammans. Tävlingen startade i oktober och skolorna arbetar med sina projekt fram till 12 februari då de lämnar in tävlingsuppgifterna.

Årets övergripande tema är den digitala staden och tävlingsuppgifterna är:

Future City Minecraft: Avfallshantering i framtidsstaden.

Future City Uppsats: Det smarta huset

Future City Modell: Bygg en modell av din framtidsstad.

Den 3 mars presenteras de skolor som nomineras till finalen den 13 april i Stockholm. På plats på finalen finns en jury med branschrepresentanter och på slutet av dagen koras en vinnare. I årets tävling deltar 35 skolor med nästan 2 000 elever från årskurs 6-9 över hela Sverige.

Future City är ett samverkansprojekt i samhällsbyggnadssektorn

Future City drivs av organisationer inom samhällsbyggnadssektorn. I styrgruppen sitter Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier och Trafikverket.

Bronsarrangörer: EIO, K2 och Svensk Energi.

Dela ut ett pris: Samhällsbyggarna.

Partner: KTH

Supportrar: Byggherrarna, Energi & Miljötekniska Föreningen, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Infranord, IQ Samhällsbyggnad, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Arkitekter.

 

Källa: www.futurecity.nu