Almi Invest gör exit ur Dapresy – säljer till Verdane Capital
Almi Invest gör exit ur Dapresy - säljer till Verdane CapitalCapital

Almi Invest gör exit ur Dapresy – säljer till Verdane Capital

Almi Invest gör exit ur Dapresy – säljer till Verdane Capital

Dapresy grundades 2003 och är ett avknoppningsföretag från Hermelin Research. 2010 lanserades Dapresy Pro som säljs på en global marknad med kunder i drygt 25 länder. Kunder återfinns inom alla segment med en tyngdpunkt på större informationsintensiva bolag som har behov av att kommunicera marknadsundersökningsdata till större organisationer. Dapresy har förändrat en mogen marknad genom att med modern informationsvisualiseringsteknik låta medarbetare på alla nivåer i ett företag ta del av marknadsundersökningsdata, individuellt anpassat för den enskilde medarbetarens behov med syftet att stödja fler och bättre affärsbeslut.

– Almi Invest gick in som den första externa investeraren 2011. Dapresy har växt stadigt och haft en årlig omsättningsökning med ca 30 %. Framgången med bolaget är att teamet har kombinerat teknisk spetskompetens med ett starkt kommersiellt driv på marknadssidan som gjort att de lyckats få de globala spelarna som lojala kunder. Med en exit på 5 gånger investerat kapital möjliggör det flera investeringar i lovande tech startups och bidrar till en långsiktig investeringsverksamhet, säger Björn Persson Fund Manager Almi Invest

Under 2016 omsatte Dapresy drygt 50 miljoner kronor och har nu 60 anställda. Utöver huvudkontoret i Norrköping är Dapresy representerat med lokala kontor i USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland och Bosnien. Via partner är bolaget representerat i Australien och Nya Zeeland.

– Almi Invest och Almi Företagspartner har varit avgörande för att ta Dapresy dit vi är idag. Med Almi Invest som investerare och Björn Persson som styrelseledamot i Dapresy har bolaget kunnat accelerera tillväxt, expandera internationellt och skapat en grundläggande struktur för lönsam uthållig tillväxt. Med Verdane som ny stark investerare siktar vi på en fortsatt kraftig tillväxt i Sverige och på våra internationella kärnmarknader, säger Torbjörn Andersson, vd på Dapresy

Källa: www.almi.se