Alla på Vikbolandet ska få möjlighet till snabbt bredband
Så här ser planen ut för det stamfibernät som Norrköpings kommun och Norrköping Vatten och Avfall kommer att bygga.

Alla på Vikbolandet ska få möjlighet till snabbt bredband

Erbjudandet om fiberanslutning påbörjas omgående efter att kommunstyrelsen för Norrköpings kommun tagit det slutgiltiga beslutet om avtalet i mitten av januari. Målet är att 100 procent av alla hushåll på Vikbolandet ska få ta del av ett enhetligt erbjudande. Likaså kommer arbetet med själva utbyggnaden att påbörjas med en gång. Sedan tidigare finns ett beslut om att Norrköpings kommun påbörjar byggandet av ett stamnät ut till Vikbolandet under januari.

Utöver att alla hushåll erbjuds fiberanslutning ska viktiga samhällsfunktioner som skolor, förskolor, äldre­boenden, mobilmaster, och tekniska anläggningar framtidssäkras med fiber. Projektet är unikt i sitt slag, spänner över ett stort landområde och omfattar totalt cirka 4 500 hushåll och företag.

Central fråga för Norrköpings kommun
För Norrköpings kommun och Norrköping Vatten och Avfall är utbyggnaden av bredbandsnät till invånare och företag en central fråga inom såväl tätort som landsbygd. IP-Only har tillsammans med sitt dotterbolag byNet helhetskonceptet ”Smart Fiberstad” som omfattar fiberutbyggnad till alla delar av samhället.

– Invånarna inom Vikbolandet efterfrågar en snabb utbyggnad av bredband och bredbandstjänster, detta gäller såväl boende som företagare i tätort, landsbygd och skärgård. Genom detta samarbete siktar vi högre än regeringens mål om 90 procent fiberanslutning och möjliggör ett erbjudande till 100 procent. Nu hoppas vi på en positiv respons på detta erbjudande så att vi omgående kommer igång med byggnationen, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd i Norrköpings kommun.

– IP-Only och byNet ser samarbetet som mycket positiv då det skapar en win-win för alla parter. Projektet ligger i linje med vår nationella strategi för fiberutbyggnad som bland annat innehåller investeringsplaner motsvarande 15 miljarder kronor, säger Marcus Ternstedt, VD på byNet.

– Det stadsnät som kommunen äger och driver utvecklas vidare genom detta samarbete och vi kan dessutom ansluta andra viktiga samhällsfunktioner som förskolor, äldreboenden och tekniska anläggningar, säger Michael Botvidsson, enhetschef för Bredband på Norrköping Vatten och Avfall.

Källa:www.norrkopingvattenavfall.se