You are currently viewing Airservices i Australien beställer fyra installationer av integrerade flygtrafikledarlösningar från Saab

Airservices i Australien beställer fyra installationer av integrerade flygtrafikledarlösningar från Saab

Saab ska integrera ett antal trafikledarsystem in i ett gemensamt system för flygplatserna i Brisbane, Cairns, Gold Coast och Perth. Saab har tidigare levererat integrerade flygtrafikledarlösningar på fyra andra flygplatser i Australien. Den här beställningen är en del i programmet Airservices National Towers Technology Program. Saab är huvudleverantör med NAV CANADA och Frequentis som underleverantörer.

– Saab har samarbetat länge med Airservices och tillhandahållit lösningar för effektiv och säker flygtrafikledning. Kontraktet innebär att vi fördjupar vårt samarbete och att fyra stora flygplatser med ökande flygtrafik får möjlighet att arbeta effektivare, säger Anders Carp, chef för affärsenheten Traffic Management, Saab.

Lösningen ger flygledaren en enda skräddarsydd plattform för att hantera ett flertal av de moderna verktyg som behövs för flygtrafikledning. Plattformen kan anpassas efter tornets storlek och kan användas på alla typer av flygplatser, från små regionala till stora internationella.

Utveckling och produktion kommer att genomföras i Syracuse (USA) och Australien.

KÄLLA: www.saabgroup.com