You are currently viewing Againity levererar anläggning till Bräkne-Hoby
Bildtext: Hans Nilsson (VD för Ronneby Miljö & Teknik AB) och David Frykerås (VD för Againity AB) undertecknar avtalet gällande installation av ORC-anläggning vid närvärmeverket i Bräkne-Hoby.

Againity levererar anläggning till Bräkne-Hoby

Againity levererar ny anläggning för småskalig kraftvärme till Bräkne-Hoby utanför Ronneby

För Againity är projektet det tredje på den svenska energimarknaden. Andra installationer inkluderar elproduktion från lågvärdig värme i en kemikaliefabrik och ett reningsverk.

– Vår produkt kan anpassas på många olika sätt för att möta kundens behov. Vi tillverkar dessutom maskinerna lokalt och levererar dem i containerbaserade system som är enkla att installera på plats, säger David Frykerås VD på Againity.

Detta, tillsammans med en kostnadseffektiv design, medför att återbetalningstiden för en maskin i samma storleksordning som den i Ronneby endast blir cirka 5 år. Även på en svensk energimarknad med så låga elpriser som idag. Tekniken bakom projektet grundar sig i den så kallade organiska Rankine-cykeln (ORC), vilket möjliggör att lågtempererade värmeflöden kan användas för att utvinna elektricitet. I Bräkne-Hoby ska maskinen installeras i anslutning till en befintlig närvärmepanna för att på så nyttja delar av den alstrade värmen för elproduktion. Utöver lokalproducerad och fossilfri elektricitet har installationen också en positiv inverkan på det nuvarande fjärrvärmesystemet. Projektet är en del av EU-satsningen LIFE+, som bland annat syftar till att främja möjligheterna att investera i demonstrations- och pilotanläggningar inom nyskapande och resurseffektiv teknologi. Tanken är att anläggningen ska kunna användas för att demonstrera hur ORC-tekniken kan användas för att producera kostnadseffektiv och väderoberoende elektricitet i mindre skala.

Källa: www.againity.com