You are currently viewing Aerospace Cluster Sweden passerar 50 och fortsätter växa
ASC sky

Aerospace Cluster Sweden passerar 50 och fortsätter växa

– Det är naturligt för Linköping att ta ledartröjan inom ett expansivt område där vi har både bredd, spets och kompetens och som är en viktig del av vårt näringsliv, säger Yvonne Rosmark, Näringslivschef i Linköpings kommun och VD Nulink – Linköpings näringslivsbolag.

Syftet med ACS är att på olika sätt stimulera tillväxt bland klustrets medlemmar. Exempelvis genom att bredda och fördjupa befintliga samarbeten, samt bjuda in nya aktörer som på olika sätt kan bidra med kompetens som öppnar för nya affärsmöjligheter.

Med 50 medlemmar blir ACS en viktig representant för svensk flygindustri och är det närmast på Aerospace Almedalen under Almedalsveckan i Visby denna sommar. Ett av flera teman är obemannat flyg, där det finns ett stort behov av samverkan, inte minst för att utveckla ett regelverk skapat när det ansågs självklart att flygplan skulle ha befälhavare ombord.

Urban Wahlberg var en av dem som gjorde utredningen som låg till grund för bildandet av ACS. Den visade på ett tydligt behov av samarbete.

– I Östergötland finns ett stort antal flygrelaterade företag. Många av dem är små och har på egen hand svårt att komma ut på marknaden eller få gehör av myndigheter. Samtidigt är det ett oerhört drag i branschen, säger han.

Han ledde nyligen Sveriges första nationella konferens om obemannat flyg, UAS Forum Sweden 19-20 maj i Linköping. Där var det många, inte minst från olika myndigheter, som fick upp ögonen för potentialen.

I uppbyggnadsskedet har ACS drivits av Nulink i samarbete med Linköpings kommun. Klustret har en egen styrgrupp med representanter från näringslivet och i höst tillträder en nyrekryterad klustermotor.

Källa: www.nulink.se