You are currently viewing Actibump ger ökad trafiksäkerhet med plan väg
Ökad trafiksäkerhet med plan väg Kullavägen. Foto: Google maps

Actibump ger ökad trafiksäkerhet med plan väg

Ökad trafiksäkerhet med plan väg

 Actibumpsystemet används framgångsrikt på flera platser i Malmö och i fler städer runt om i landet.

– Oavsett vilken hastighet trafiken har hållit innan har hastigheten gått ner till den skyltade, berättar Karin Wiklund, marknadskommunikatör på Edeva, som tillverkar systemet.

Systemet fungerar så att om man kör i tillåten hastighet händer ingenting. Fortkörare däremot aktiverar en lucka som är integrerad i vägen. Luckan fälls ner några centimeter och man kör emot en kant.

– Vi gillar att den som kör i rätt hastighet inte drabbas av något. Folk tycker inte om när vi gör upphöjningar, de drabbar ju alla som kör förbi, säger Kristoffer. Med de nya bostäderna som byggs vid Kullavägen är det bra att vi får ner bullret med hjälp av systemet också.

 Det passerar drygt 3000 fordon per dag i vardera riktningen på platsen på Kullavägen där installationen ska göras. Installationen genomförs under våren 2017. Edeva jobbar med trafiktekniska system. Produkten Actibump har varit i bruk i Linköping sedan 2010 och finns på nio platser i Sverige. Kullavägen i Helsingborg blir den tionde. Systemet har utvärderats av både Trivector Traffic och gatukontoret i Malmö stad.

Källa: www.edeva.se