60-tal projekt i bygden förverkligas med jubileumsfond

60-tal projekt i bygden förverkligas med jubileumsfond

– Det känns häftigt att kunna göra verklig skillnad för bygden! I samma sparbanksanda som när banken bildades för 150 år sedan kan vi med de 5 miljonerna i jubileumsfonden hjälpa till att förverkliga en betydande mängd projekt, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

Kinda-Ydre Sparbank har till sitt jubileumsår 2016 fyllt en jubileumsfond med 5 miljoner kronor. Intresset i bygden är stort. De 112 ansökningarna kommer tillsammans upp i 19 miljoner kronor. Den lokala sparbankens styrelse har haft ett digert arbete med att gå igenom och bedöma ansökningarna. Alla som ansökt har denna vecka fått ett skriftligt besked, både de som får och inte får utdelning ur fonden.

En stor del av pengarna tilldelas föreningar av olika slag. På så vis kommer många människor att få nytta av projekten. De beviljade bidragen är på varierande belopp, från små till stora summor. Pengarna betalas ut i samband med att projekten verkställs. Symboliska checkar delas ut under sparbanksveckan, som Kinda-Ydre Sparbank genomför 9 – 13 maj.

– Det ska bli spännande att följa alla projektarbeten, som kommer att märkas och sätta fart på bygden. Det kommer att hända mycket inom hela vårt verksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun. Jubileumspengarna ska användas på bästa sätt. Vi vill stimulera och gynna bygdens utveckling, så att det blir mer attraktivt att leva och bo här, säger Johan Widerström.

källa: www.kindaydresparbank.se