You are currently viewing 4 av 5 väljer fiber i Åtvidabergs tätort.
bredband

4 av 5 väljer fiber i Åtvidabergs tätort.

Fram till 2017/2018 pågår projektet och i tätortens olika områden, inklusive industriområden, byggs och förtätas ett stabilt och öppet nät till nytta för kommunala verksamheter och övriga invånares fastigheter. Projektet genomförs av kommunalförbundet ITSAM på uppdrag av Åtvidabergs kommun. Fibersatsningen har politisk konsensus och ligger helt i linje med Sveriges uppsatta strategimål för bredband år 2020.

Åtvidabergs kommun kan via kommunikationsoperatören iTUX erbjuda ett öppet nät med flera av Sveriges främsta tjänsteleverantörer. Valfrihet och stabilitet ser kommunen som en självklarhet i det öppna stadsnätet till förmån för kommunens invånare.

”Fiber för framtidens kommunikation”

Projektets slogan visar tydligt att Åtvidaberg är kommunen med framåtanda. Syftet med fibersatsningen är att medborgare på ett framtidssäkrat sätt ska få tillgång till modern och snabb kommunikation. Med fiber till fastigheten säkras möjligheten för hela hushållet att kunna ta till sig befintliga och kommande samhällstjänster, information och teknik.

källa: www.atvidaberg.se