You are currently viewing 27 föreningar får del av lokala Idéfonden
Det känns väldigt roligt och stimulerande att på detta vis kunna tillföra positiv energi och skapa nya möjligheter för utveckling av bygden, säger vd Johan Widerström.

27 föreningar får del av lokala Idéfonden

Nu är det klart hur beloppet på 1,1 miljoner kronor i Kinda-Ydre Sparbanks utvecklingsfond – Idéfonden – ska fördelas.
– Vår unika fond riktar sig framför allt till det lokala föreningslivet. Det känns väldigt roligt och stimulerande att på detta vis kunna tillföra positiv energi och skapa nya möjligheter för utveckling av bygden, säger vd Johan Widerström.

 Sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden – kom till 2018 på initiativ av huvudmännen, som representerar kunderna i Kinda-Ydre Sparbank. Detta är fjärde året som pengar fördelas ur Idéfonden.
– Den här satsningen ligger helt i linje med vårt stora samhällsengagemang. Det betyder mycket för invånarna att leva i en bygd som utvecklas på ett positivt sätt. Vi är en lokal bank som kan och vill göra skillnad genom att gynna utvecklingen och möjliggöra nya spännande projekt, säger Johan Widerström.

Totalt skickades 44 ansökningar in till Kinda-Ydre Sparbank. 27 av dem, d v s mer än hälften, tilldelas bidrag ur Idéfonden. Det är betydande belopp som fördelats. De föreningar som beviljats mest pengar är: Brokinds IF 120 000 kronor, Kinda Båtklubb 100 000, Kinda Ryttarförening 80 000 och Ydre Ungdomsråd 65 000.

Fördelningen har varit ett gediget jobb för fondkommittén, med representanter för den 155-åriga bankens huvudmän, styrelse och medarbetare. Bedömningen av ansökningarna har gjorts utifrån tre kriterier: Det ska vara för ett specifikt ändamål. Det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse. De som ansökt ska kunna genomföra projektet själva.
– De projekt som beviljats pengar handlar till stor del om att utveckla ideella verksamheter och dess anläggningar. Jag ser fram emot att följa många nya och spännande projektarbeten, som kommer att märkas och sätta fart på bygden. Det kommer att hända mycket inom hela vårt verksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun, säger Johan Widerström.

Fondpengarna delas ut i samband med att projekten genomförs. De 1,1 miljoner kronorna i Idéfonden är pengar utöver Kinda-Ydre Sparbanks vanliga sponsring av löpande aktiviteter under året med drygt en miljon kronor.

Så fördelas de 1,1 miljonerna i Idéfonden

Brokinds IF 120 000 kronor, Kinda Båtklubb 100 000, Kinda Ryttarförening 80 000, Ydre Ungdomsråd 65 000, Ydre Kulturcentrum 50 000, Torpa Byalag 50 000, Ydrefors Samhällsförening 50 000, Kisa Scoutkår 50 000, Kisa Tennisklubb 50 000, Björkfors GOIF 50 000, Kinda Kanals Veteranbåtklubb 50 000, SvalsjöFOLK 50 000, Asby Alpina 40 000, Svanaortens Bygdeförening 40 000, Österby Lekparksförening 33 000, Västra Ryds Bygdegårds och Sockenförening 30 000, Norra Vi Båtklubb 30 000, Kisa Bollklubb 25 000, Kinda/Ydre Civilförsvarsförening 24 700, Dalbylandets Samfällighetsförening 20 000, Linköpings Skidklubb 20 000, Rimforsa Biodlarförening 17 379, Ydrebygdens Biodlarförening 17 314, Ämmerdalens delägarförening 15 000, Kisa V Eneby Hembygdsförening 10 000, Asby IF 10 000 och Svinhults Hembygdsförening 6 000.

Källa: www.kindaydresparbank.se