You are currently viewing 2022 års unga entreprenörer är korade
Årets UF-företag Nordic-T UF, från Kunskapsgymnasiet i Norrköping.

2022 års unga entreprenörer är korade

2022 års unga entreprenörer korades på en livesänd prisutdelning torsdagen den 10 mars, från Värmekyrkan i Norrköping där vinnare i 10 prestigefyllda tävlingar korades.

Årets UF-företag 2022

I den mest prestigefyllda tävlingen Årets UF-företag utsåg juryn Nordic-T UF, från Kunskapsgymnasiet i Norrköping till årets främsta UF-företag.

Juryns motivering:

Vinnaren i kategorin Årets UF-företag har på kort tid tagit fram en funktionell produkt och en innovation som redan nu fyller en lucka på marknaden. Genom sin produkt tar de ansvar för miljön och lyckas därtill utmana ledande aktörer inom en konservativ bransch. UF-företaget har arbetat hårt och målinriktat mot att uppnå lönsamhet och har en lång lista på kunder och samarbeten som framhåller nyttan av produkten. Framtiden ser ljus ut.

Tävlingsvärd för tävlingen Årets UF-företag är Swedbank, prisutdelare var Ida Emvall.

 

Förutom i denna kategori utsågs vinnarna i ytterligare 9 olika tävlingar. För vinnarna i flera tävlingskategorier väntar nu SM i UF-företagande i maj, som för första gången arrangeras på Svenska mässan i Göteborg. Även tvåan i kategorierna årets UF-företag, Årets Vara och Årets Tjänst kvalificerar sig till SM.

Alla pristagare:

Årets Vara: 

1:a pris Nordic-T UF, Kunskapsgymnasiet Norrköping 

Juryns motivering: 

UF-företaget har på ett innovativt sätt tagit fram en enkel, genial och hållbar vara som de har visat går att sälja i praktiken. Varan är framtidssäkrad och skalbar och juryn förväntar sig se produkten på en större marknad inom en snar framtid. 

2:a pris Strong Woman UF, Bildningscentrum Facetten Åtvidaberg 

Tävlingsvärd: Företagarna 

 

Årets Tjänst: 

1:a pris Carry Away UF, Folkungaskolan Linköping 

Juryns motivering: 

Med ett härligt driv, en bra och tydlig grund med koppling till en stark affärsmodell bidrar denna tjänst till hållbarhet i både ekologisk, social och ekonomisk aspekt. Affärsidén fyller en lucka i en marknad där efterfrågan växer och är en Win Win för alla parter. Nu hoppas vi att detta bär er hela vägen, stort grattis Carry Away UF. 

2:a pris Finspångs prime league UF, Bergska Gymnasiet Finspång 

Tävlingsvärd: Länsförsäkringar Östgöta 

 

Årets Säljare: 

1:a pris John Gabelic i BinPress UF, Katedralskolan Linköping 

Juryns motivering: 

“Årets säljare förklarade problematiken på ett bra sätt och ställde frågor kring kundens behov. Säljaren lyckades genom nyfikenhet och charm skapa mervärde på ett genuint sätt. Säljaren gav förslag på kunden invändningar med ett snabbt svåremotståndligt erbjudande vilket ledde till ett avslut.” 

Tävlingsvärd: UF alumni 

 

Årets Hantverkare: 

1:a pris Silversmycken UF, Dackeskolan Mjölby 

Juryns motivering: 

Vinnaren i Årets Hantverkare är ett företag som visar djup yrkeskunskap. Produkten är 

väl genomtänkt, reviderad och vackert tillverkad. Företaget har yrkesförmåga att slipa 

denna oslipade diamant till ett glittrande smycke i raden av framgångsrika UF-företag. 

Tävlingsvärd: Byggföretagen 

 

Årets Ekologiskt hållbara UF-företag 

1:a pris BOOTS4U UF, Platengymnasiet Motala 

Juryns motivering: 

Genom miljövänlig uppfräschning och återbruk av en befintlig vara bidrar företaget till en mer ekologiskt hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. 

Skor ges genom företagets affärsmodell en längre livslängd och ökad medvetenhet om resurshushållning. En affärsidé som bidrar till stor positiv miljöeffekt som går att applicera på fler områden. 

Tävlingsvärd: Länsstyrelsen Östergötland 

 

Årets Socialt hållbara UF-företag 

1:a pris Shoelution UF, Folkungaskolan Linköping 

Juryns motivering: 

Företaget har arbetat fram en affärsidé som är långsiktigt hållbart socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Med en skalbar cirkulär affärsidé har man tillvaratagit en produkt som förädlas socialt hållbart. Företaget har hittat en hållbar lösning på en social utmaning i samhället genom inkludering. 

Tävlingsvärd: Norrköpings kommun 

 

Årets Innovation: 

1:a pris Ultimate Racket UF, Folkungaskolan i Linköping kommun 

Juryns motivering: 

Årets innovation ligger rätt i tiden och marknadspotentialen bedöms som god. Den använder känd teknologi i en ny applikation och ökar tillgängligheten i en växande folksport. 

Tävlingsvärd: Almi 

 

Årets Affärsplan: 

1:a pris Green Padel UF, Kunskapsgymnasiet Norrköping 

Juryns motivering: 

Det vinnande företaget har med hjälp en välarbetad affärsplan fångat juryns intresse. Med en innovativ affärsidé som ligger rätt i tiden både gällande sitt hållbarhetsfokus och inom en trendig fritidsaktivitet. Juryn tror att företaget har goda möjlighet att smasha sig in i framtiden. 

Tävlingsvärd: Ludvig & Co

 

Årets UF-skola: 

1:a pris Platengymnasiet i Motala 

Juryns motivering: 

På Årets UF-skola 2022 genomsyrar UF-företagandet hela skolan och det omfattande ämnesövergripande arbetet hjälper eleverna att utvecklas i sitt företagande, men också i andra skolämnen. Den modell som man arbetar efter ger inte bara många UF-företagare, utan entreprenörskapskraft till hela kommunen. Skolan har en engagerad grupp UF-lärare, och stöttas i olika sammanhang upp av en lika engagerad ledningsgrupp. 

Tävlingsvärd: Svenskt Näringsliv 

 

Källa: www.ungforetagsamhet.se