2016 ett rekordår för Kinda-Ydre Sparbank
Kinda-Ydre Sparbanks vd Johan Widerström, i mitten, tillsammans med nyvalde styrelseordföranden Royne Persson, till vänster, som efterträder Eilert Andersson. Foto: Stefan Holgersson

2016 ett rekordår för Kinda-Ydre Sparbank

2016 ett rekordår för Kinda-Ydre Sparbank

– 2016 var ett fantastiskt och händelserikt år. Vi firade 150-årsjubileum tillsammans med våra kunder och delade ut 5 miljoner kronor ur vår jubileumsfond. Vi har inga andra än våra kunders bästa i fokus. Därför var det särskilt glädjande att Svenskt Kvalitetsindex oberoende undersökning visade att Kinda-Ydre Sparbank ökat mest i landet när det gäller kundnöjdhet på både privat- och företagssidan. I den totala resultatlistan placerade vi oss på tredje plats bland Sveriges alla banker, säger vd Johan Widerström.

Nöjda kunder har resulterat i ökad kundtillströmning över hela verksamhetsområdet, som omfattar Kinda, Ydre och Linköpings kommun. Dessutom har befintliga kunder utökat sitt engagemang. Av affärsvolymens rekordökning är drygt hälften på sparandesidan och resterande på lånesidan. Kinda-Ydre Sparbank levererade också ett styrkebesked i form av ett mycket bra resultat på drygt 29 miljoner kronor. Detta trots utmaningen med Riksbankens negativa ränta som fortsatt under hela året.

– Vinsten återinvesteras i verksamheten, för att hålla en hög kompetens och tillgänglighet med lokala kontor för den service som kunderna efterfrågar. Vi satsar på ökad personlig rådgivning samtidigt som vi aktivt följer med i den tekniska utvecklingen. Det goda resultatet och en stark värdeökning av bankens eget kapital ger stabilitet och trygghet för våra kunder, säger Johan Widerström.

Royne Persson, en östgöte med gedigen bankerfarenhet, valdes till ny styrelseordförande efter Eilert Andersson, som avtackades efter drygt 5 år som ordförande. Royne Persson har de 16 senaste åren varit vd för Vadstena Sparbank, som har ett nära samarbete med Kinda-Ydre Sparbank.

 

2016 i siffror för Kinda-Ydre Sparbank:

  • Inlåningen har ökat med 5,4 procent till 2,37 miljarder kronor.
  • Utlåningen har ökat med 18,6 procent till 2,11 miljarder kronor.
  • Den totala affärsvolymen ökade med 11,7 procent till drygt 7 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet är 29,1 miljoner kronor efter kreditförluster.
  • Bankens eget kapital uppgår till 733 miljoner kronor.

 

 

Källa: www.kindaydresparbank.se