2015 ett framgångsår för kundernas bank
Sparbanksstämman Kinda-Ydre Sparbank

2015 ett framgångsår för kundernas bank

– Drygt hälften av ökningen är på sparandesidan och resterande på lånesidan. Vi har fått in nya kunder över hela vårt verksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun. Dessutom har befintliga kunder utökat sitt engagemang hos oss, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank. Kinda-Ydre Sparbank gav också ett styrkebesked i form av ett mycket bra resultat. För femte året i rad gör banken ett resultat på över 30 miljoner kronor. Det ger stabilitet och trygghet för bankens kunder.

– Trots det nya läget på räntemarknaden, efter att Riksbanken för första gången i modern tid infört negativ ränta, gör vi ett mycket bra resultat. Det är dock något sämre än rekordåret 2014.

För Kinda och Ydre har det stor betydelse att det finns en stark bank i bygden. Sparbankens uppgift är att vara oljan i det ekonomiska maskineriet för bygdens invånare, företag, kommun och organisationer. Samhällsengagemanget är omfattande. Det har väckt stor uppmärksamhet att den150-årsjubilerande banken fördelar 5 miljoner kronor ur sin jubileumsfond, så att ett 60-tal projekt i bygden kan förverkligas.

– Vi är en lokal bank som vill och kan göra skillnad. Tack vare hög kompetens och tillgänglighet har vi nöjda kunder och kan därför fortsätta växa mot nya höjder. Det är glädjande att vi, enligt Svenskt Kvalitetsindex, ökar i kundnöjdhet på både privat- och företagssidan. Vi är till för våra kunder och ingen annan. Kundernas bank, helt enkelt. Efter 150 år är det fortfarande själva kärnan i sparbanksidén.

2015 i siffror för Kinda-Ydre Sparbank:

  • Affärsvolymen har ökat med 8,9 % och uppgick vid årsskiftet till 6 322 mkr.
  • Räntenettot uppgick till 45,5 mkr.
  • Totala intäkter inklusive provisioner uppgår till 79,0 mkr.
  • Totala kostnader inklusive kreditförluster uppgår till 44,8 mkr.
  • Rörelseresultatet uppgår till 34,2 mkr.
  • Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisas ett resultat på 30,4 mkr.

 Källa: www.kindaydresparbank.se