You are currently viewing 200 miljoner kronor tillbaka till östgötarna
SvenEggefalk

200 miljoner kronor tillbaka till östgötarna

– Med fortsatt starka insatser under 2015 har vi lyckats växa affären inom vår sakförsäkringsrörelse samtidigt som vi har haft ett normalt år vad gäller skadekostnader och en bra utveckling i vår kapitalförvaltning. Sammantaget har vi därmed uppnått ett positivt resultat för 2015, säger vd Sven Eggefalk.

Styrelsen i Länsförsäkringar Östgöta har utifrån det även i år beslutat om en återbäring till sina sakförsäkringskunder på ca 200 miljoner kronor, vilket motsvarar 15 procent av försäkringspremien. Planen är att utbetalning av återbäringen ska ske under hösten.

– Att som lokalt kundägt bolag återigen kunna ge tillbaka till sina ägare känns både bra och tillfredsställande. Sedan känns det extra bra att få betala ut återbäring i år när vi fyller 175 år och med det kan befästa vårt jubileumsbudskap om att ”bra idéer håller länge”, säger Sven Eggefalk.

I år fyller Länsförsäkringar Östgöta 175 år, vilket man på olika sätt kommer att uppmärksamma genom att lyfta fram och hylla själva anledningen till att bolaget faktiskt finns – idén om att människor går samman och tar långsiktigt ansvar för varandras trygghet och möjligheter.

Resultat för Länsförsäkringar Östgöta:

Affärsresultatet före återbäring är 137 miljoner kronor.
Resultatet före skatt inklusive kapitalavkastning och efter återbäring är 317 miljoner kronor.
Premieintäkten för sakförsäkringar är ca 1,296 miljarder kronor.
Premieinkomsten för livförsäkringar uppgår till ca 973 miljoner kronor.
Bankens affärsvolym, d v s summan av in- och utlåning, har ökat till 23,2 miljarder kronor.
Det totala antalet skador uppgår till nära 70 000.
Fastighetsförmedlingen har en marknadsandel på 19 procent.

 

Källa: www.lfostgota.se