You are currently viewing 175 000 kronor till bra idéer för Östergötland
östgötapriset 175 000 kronor till bra idéer för Östergötland

175 000 kronor till bra idéer för Östergötland

Östgötapriset som är instiftat i år när Länsförsäkringar Östgöta firar 175-årsjubileum är en satsning som sträcker sig minst tre år framåt. Priset delas ut till en individ, ett företag, en förening eller annan organisation och kan delas av flera vinnare.

– Vi vill lyfta fram, hylla och stötta initiativ som gör vårt samhälle tryggare, berättar Pia Carlgren, kommunikationschef på Länsförsäkringar Östgöta. Priset kommer att delas ut till initiativ som innebär ett engagemang utöver det vanliga för människors ökade trygghet och gemenskap i Östergötland. Initiativet ska ha ett hållbart förhållningssätt, utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Östgötapriset med en total prissumma på 175 000 kronor per år kommer att utlysas under våren. Ansökningstiden är fram till sista juni. Under sommaren går en nomineringskommitté igenom alla ansökningar och nominerar upp till tio kandidater till en jury. Juryn, som bland annat består av kundrepresentanter ur Länsförsäkringar Östgötas fullmäktige, utser slutligen en eller flera vinnare som presenteras i november.

– Vårt jubileumsår firar vi genom att lyfta fram och hylla anledningen till att vi faktiskt finns: idén om att människor går samman och tar långsiktigt ansvar för varandras trygghet och möjligheter. Med Östgötapriset vill vi uppmuntra initiativ där människor använder sin samlade erfarenhet, kunskap och kreativitet för att hitta lösningar i samma anda för framtiden, avslutar Pia Carlgren.

Källa: www.lfostgota.se