Linköpingsbaserade företaget UCS IT Solutions AB får stororder från ett multinationellt revisions- och konsultföretag. Denna order har ett värde på drygt 12 miljoner kronor och är ett bra bevis på UCS IT Solutions förmåga vad gäller planering, projektering och genomförande av större installationsprojekt. ”Nu är affären klar och den sista datorn levererad”, konstaterar Eric Fernström, som ansvarat för projektet.

12 miljonersaffär till UCS IT Solutions AB!

Med stor kompetens, engagemang och driv har UCS IT Solutions levererat 1300 datorer till över 20 kontor från norra till södra Sverige. Målet och ambitionen är att vara det mest kundorienterade IT- företaget i Sverige.

– Kunden har givit oss ett stort förtroende och vi har fått ansvar för inköp, lagerhållning, konfiguration, administration och installation, säger Tina Tassirnafas affärsansvarig på UCS IT Solutions AB.

UCS har sedan år 1998 levererat IT produkter och IT-tjänster till företag som söker en trygg och pålitlig IT-partner.

– Då måste vi möta våra kunder på deras villkor och önskemål, säger Alberto Necovski VD på UCS IT Solutions AB. Vi har främst lagt fokus på att kvalitetssäkra alla leveranser till alla kontor så att kunden bara kan klicka på ”starta knappen”. Projektet gick snabbt då vi var väl förberedda med interna resurser och kunskaper för att fullfölja och leverera inom det utsatta tidsschemat. ”Det är jätteroligt att vi får en sådan här beställning, affären visar på ett fortsatt förtroende och är ett resultat av gott samarbete mellan oss och kunden”, avslutar Alberto Necovski.

Källa: www.ucsit.se