​Unga i Linköping får verktyg för att kunna förbättra samhället
​Unga i Linköping får verktyg för att kunna förbättra samhället. Talare: Björn Fondén och Evyn Redar

​Unga i Linköping får verktyg för att kunna förbättra samhället

​Unga i Linköping får verktyg för att kunna förbättra samhället

91 procent av Sveriges unga anser att världen behöver bli mer hållbar. Detta visar en ny enkätundersökning utförd på Ungdomar.se i februari 2017 med över 1100 svarande i åldrarna 14-25 år. Samtidigt är det bara 37 procent som vet vad de ska göra för att skapa en bättre värld och varannan ung upplever att de inte alls har möjlighet att engagera sig och påverka.

– Unga utesluts alltför ofta från beslut och samtal som påverkar deras framtid. Jag möter ofta yngre personer som gett upp sina drömmar just för att de känner att de inte blir tagna på allvar. Jag vill ge dem kraften och självförtroendet att våga drömma om och agera för en bättre värld, säger Evyn Redar, inspiratör we_change 2017.

För att ge unga möjlighet att vara med och skapa den framtid som de har rätt till och bidra till att de globala målen uppnås arrangeras we_change – Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. Under våren besöker we_change tillsammans med inspiratörerna Björn Fondén och Evyn Redar åtta städer och möter tusentals gymnasieelever. Den 14-15 mars kommer we_change till Linköping för att möta 1000 ungdomar och skapa en unik plattform där ungdomar, myndigheter, kommun, näringsliv, skola och andra samhällsaktörer möts och tillsammans engagerar sig för en hållbar värld genom inspirationsföreläsning, paneldiskussioner och workshops.

– Det är vi unga som sitter på förändringskraften som behövs för att skapa en bättre, mer hållbar värld. Därför är det superviktigt att vi släpps in och ges utrymme att göra våra röster, tankar och idéer hörda. Jag hoppas kunna bidra med optimism och hopp, men också en känsla av ansvar – att det faktiskt är vi alla tillsammans som avgör vilken framtid vi går till mötes, säger Björn Fondén, inspiratör we_change 2017.

Många unga upplever idag en oro och hälften av de svarande i enkätundersökningen tror att vi går mot en mer utmanande och mörk framtid. we_change arrangeras för sjätte året i rad och hittills har vi mött och gett över 30 000 gymnasieelever verktyg för att agera för ett hållbart samhälle. Detta har lett till att fler engagerar sig lokalt, att unga har återfått tron på sig själva som förändringsagenter och hopp inför framtiden.

Källa: www.ungdomar.se