You are currently viewing Visionen är att vara Östersjöns ledande miljökommun
Valdemarsviks kommun jobbar hållbart på många sätt.

Visionen är att vara Östersjöns ledande miljökommun

Vid 2020 års Baltic Sea Tourism Forum i Litauen blev Valdemarsvik utsedd till en hållbar kommun av Östersjörådet.

Nu fortsätter arbetet mot visionen att 2025 vara Östersjöns ledande miljökommun.
30 olika destinationer, organisationer och företag från de elva medlemsstaterna i Östersjöområdet skickade in motiveringar till varför just de är hållbara.
Sedan bedömdes bidragen av en expertjury på elva personer från sju länder.

Där tog Valdemarsvik hem tredjeplatsen av i kategorin destinationer – efter estländska Pärnu och Saarema.
-Fantastiskt roligt att en liten kommun som vår blir uppmärksammad internationellt, ler kommunalrådet Jenny Elander Ek (C).

Motiveringen löd:
” Valdemarsvik med sina knappt 8 000 invånare på svenska ostkusten har genom flertalet gemensamma insatser mellan privat och offentlig sektor tagit en aktiv roll för att minska nedskräpning och utsläpp i Östersjöskärgården. Det pågår ett stort antal projekt och initiativ som i slutändan ska göra kommunens vision att 2025 vara Östersjöns ledande miljökommun sann. Strandstädarkartan, projekt med att få bort spökgarn ur havet, samt den nya miljöstationen på Harstena är bara några exempel som tydligt visar att Valdemarsvik menar allvar med visionen”.

De tre nämnda är pågående och konkreta projekt, som sedan ska utvärderas:

  • Strandstädarkartan
    -En webbplats där vi uppmuntrar allmänheten att uppmärksamma behov av städning längs kusten. Man kan gå in och markera var behovet finns på en karta – och om man har utfört städning. Kommunen har också haft en arbetsmarknadsenhet som utfört rensning av skräp.
  • Bortplockande av spökgarn i havet
    -I dessa fastnar mycket fisk, vilket ju är väldigt negativt för djurlivet. Här har vi haft speciella insatser som varit ute på havet och rensat. Det gäller att hjälpas åt.
  • en nya miljöstationen i Harstena
    -Tidigare fanns ingen återvinningsstation i skärgården. På denna nyanlagda flytbrygga ges möjlighet att sopsortera. Sedan kommer en båt med lyftkran och tömmer.
Jenny Elander Ek
Roligt att vår lilla kommun uppmärksammad internationellt, säger Jenny Elander Ek.

Jenny Elander Ek säger vidare:
-Det är mycket angeläget med en ren och välmående skärgård för en hållbar framtid. Men det är också av hög vikt för vårt näringsliv med tanke på den betydelse skärgården har för framför allt besöksnäringen. Vi landsbygdsbor vet också hur viktig miljön är för vårt jordbruk och vår skog – som många lever av.

Valdemarsviks kommun jobbar även hållbart på många andra sätt.
-Vi fokuserar mycket på att få bort kemikalier och utsläpp av olika slag. Bland annat investerar vi i miljövänliga fordon – och prioriterar miljövänliga produkter i så stor utsträckning som bara möjligt.

Allting ska förhoppningsvis alltså resultera i en utmärkelse som Östersjöns ledande miljökommun 2025.
-Vi jobbar på att få in det hållbara tänket överallt. För att nämna ett annat exempel lade vi solpaneler på den nya förskolan som byggdes i fjol och ska göra detsamma på den som byggs i år, säger Jenny Elander Ek.

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden #4 2021